2020–2022 metai

Projektas TARPVALSTYBINĖ LOJALUMO PROGRAMA KULTŪRAI IR TURIZMUI SKATINTI

Projekto Nr. ENI-LLB-1-021

Įgyvendinimo laikotarpis – 24 mėnesiai (2020-09-01–2022-08-31)

 

Pagrindinis paramos gavėjas

Daugpilio miesto taryba (Latvija)

Paramos gavėjai

Panevėžio miesto dailės galerija (Lietuva)

Polocko vykdomojo komiteto švietimo, sporto ir turizmo skyrius (Baltarusija)

Vitebsko vykdomojo komiteto ideologinio darbo, kultūros ir jaunimo reikalų skyrius (Baltarusija)

 

Projekto aprašymas

Bendras projekto tikslas – saugoti ir pritaikyti kultūros paveldo objektus naujoms veikloms, puoselėti tradicinius amatus, sukurti tarpvalstybinių kultūros ir turizmo institucijų lojalumo programą, rūpintis jos sklaida ir skatinimu, siekiant padidinti lankytojų skaičių Programos teritorijoje. Projekto įgyvendinimo metu projekto dalyviai atliks pastatų restauravimo darbus (pvz., Daugpilio tvirtovės 7-ojo bastiono požemių restauravimas ir pritaikymas Daugpilio Marko Rothko meno centro keramikos fondams), patalpų remonto ir pritaikymo naujoms ekspozicijoms darbus (pvz., Polocko turizmo informacijos centras ir Paveldo centras), organizuos didelio masto tarptautinius renginius (pvz., keramikos simpoziumus, istorinės rekonstrukcijos bei amatų festivalius), įsigys priemones numatytų veiklų tikslams pasiekti ir dalinsis patirtimi, tuo skatindami žmonių domėjimąsi istorija bei tradicijomis, padėdami jiems įgyti naujų patirčių ir žinių bei atrasti naujas laisvalaikio praleidimo formas.

Finansavimo šaltinis

Bendras projekto biudžetas1 017 712,00 EUR, iš jų 90% Europos Sąjungos parama arba 915 941,00 EUR.

Panevėžio miesto dailės galerijos dalis – 190 170,23 EUR, iš jų 90% Europos Sąjungos parama arba 171 153,21 EUR.

2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa.

Daugiau informacijos apie programą

Šios Europos Sąjungos finansuojamos programos strateginis tikslas – stiprinti santykius, ugdyti gebėjimus ir dalytis patirtimi tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos žmonių bei organizacijų per kartu įgyvendinamus bendrus projektus, kuriais siekiama iš esmės gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose.

2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa skatina sinergetinę Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos organizacijų partnerystę 2014–2020 m. laikotarpiu.

Programai skirtas Europos Sąjungos finansavimas sudaro 74 milijonus eurų. Kiekviename projekte privalo dalyvauti bent viena Baltarusijos organizacija ir bent viena Lietuvos arba Latvijos organizacija. Dalyvauti projektuose gali tik juridiniai ne pelno siekiantys asmenys iš šių regionų: Lietuvos – Alytaus, Vilniaus, Kauno, Utenos ir Panevėžio apskričių; Latvijos – Latgalos ir Žiemgalos regionų; Baltarusijos – Gardino, Vitebsko, Mogiliovo ir Minsko apskričių bei Minsko miesto. ES finansuoja 90% kiekvieno finansuoti atrinkto projekto tinkamų išlaidų. 10% tinkamų išlaidų privalo padengti projekto partneriai.

Programos teritorija turi ilgą sėkmingo bendradarbiavimo istoriją. Bendradarbiavimas įvairiais laikmečiais buvo intensyvus, tačiau Latvijai ir Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir nustačius nacionalines sienas, jis kuriam laikui buvo sumažėjęs. Programa svarbi, nes ji papildo esamas ir numatomas Programos teritoriją apimančias nacionalines, regionines ir sektorines iniciatyvas abipus sienos aspektu. Programos teritorijos plėtra numatoma žvelgiant iš plačios socialinės, ekonominės, aplinkosauginės ir kultūrinės perspektyvos.

 

Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos svetainė: www.eni-cbc.eu/llb

Oficiali ES svetainė: www.europa.eu   

Kontaktai www.arspanevezys.lt

Už puslapio turinį atsako tik Panevėžio miesto dailės galerija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos poziciją.


*******************************************************************

Projekto naujienos:

 

*******************************************************************

 

2015 metai

Sėkmingai įgyvendintas Panevėžio miesto dailės galerijos plėtros projektas

Panevėžio miesto centre iškilo naujas modernus betono ir stiklo statinys – Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių ekspozicijos paviljonas. Stiklo koridoriumi su pagrindiniu Panevėžio miesto dailės galerijos pastatu sujungtame paviljone lankytojams pristatoma analogų Baltijos šalyse neturinti šiuolaikinės keramikos kūrinių kolekcija.

Įgyvendinus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos finansuojamą projektą „Panevėžio miesto dailės galerijos plėtra“, atsirado miesto bendruomenei, vietiniams ir užsienio turistams patrauklus kultūros objektas, kuriame galima susipažinti su keturių pasaulio kontinentų – Europos, Azijos, Šiaurės Amerikos, Australijos – profesionalių keramikos kūrėjų darbais.

Startas keramikos kūrinių ekspozicijos paviljono kūrimui buvo duotas 2010 metų gegužės 27 dieną, kai Panevėžio miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Panevėžio miesto dailės galerijos plėtra“. 2013 m. gegužės mėnesį UAB „Panprojektas“ baigė rengti techninį pastato projektą. 2013 m. rugpjūčio 8 d. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis. Projektui    įgyvendinti  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirta 504 tūkst. eurų, Panevėžio miesto savivaldybė skyrė 384 tūkst. eurų.

Statybos darbai pradėti 2014 metų liepos 1 dieną ir baigti 2015-ųjų spalio 30 dieną, juos atliko UAB „Kriautė“. Panevėžiečio architekto Valdo Klimavičiaus suprojektuotas modernus statinys, išlaikantis vienovę su pagrindiniu Dailės galerijos pastatu, išorinių ir vidinių erdvių derme padeda atskleisti šamotinės keramikos darbų plastiką ir įvairovę.

Per dvidešimt penkerius metus Dailės galerijos suformuotoje keramikos kolekcijoje – 616 šamoto keramikos kūrinių ir kompozicijų. Juos sukūrė Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų dalyviai – 157 profesionalūs keramikai iš 35 valstybių.

Miesto gyventojai ir svečiai kviečiami aplankyti naująjį Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių ekspozicijos paviljoną ir susipažinti su unikalia šiuolaikinės keramikos kolekcija, atspindinčia ne tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio meninės keramikos tendencijas.

Projektas „Panevėžio miesto dailės galerijos plėtra“ įgyvendintas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“. Projekto vykdytojas – Panevėžio miesto savivaldybės administracija.

PRATĘSTAS PROJEKTO „PANEVĖŽIO MIESTO DAILĖS GALERIJOS PLĖTRA“

ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS

2015 m. vasario 23 d. buvo nutraukta sutartis su bankrutavusiu rangovu ir paskelbtas naujas viešųjų pirkimų konkursas statybos užbaigimo darbams atlikti.

2015 m. birželio 8 d. Panevėžio miesto Savivaldybės administracija pasirašė Rangos sutartį su viešųjų pirkimų konkursą laimėjusiu rangovu UAB „Kriautė“ Tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių ekspozicijos paviljono ( Respublikos g. 3, Panevėžyje) statybos užbaigimo darbams atlikti. Rangovas statybos darbus atlikti įsipareigojo iki  2015 m. rugsėjo 11 d.

Projektas įgyvendinamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“.

Projekto vykdytojas – Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Projekto vadovė – Jolanta Lebednykienė, tel./faks.(8-45) 584802, el.p. galerija@arspanevezys.lt

Tarptautinių keramikos simpoziumų ekspozicijos paviljono statybos darbai nuotraukose (žiūr. “Statybų fotokronika”)

 

„PANEVĖŽIO MIESTO DAILĖS GALERIJOS PLĖTRA“

PROJEKTO KODAS Nr. VP3-1.3-ŪM-05-R-51-006

 

Projektas įgyvendinamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“

Projekto vykdytojas – Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Projekto tikslas – skatinti viešosios turizmo infrastruktūros plėtrą,  atvykstamąjį ir vietos turizmą Panevėžio mieste.

Projekto uždavinys – pastatyti Tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių ekspozicijos paviljoną.

 

Planuojami projekto rezultatai:

–          pastatytas  tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių ekspozicijos paviljonas (~500 m2);

–          įsigyti baldai, kompiuterinė technika, programinė ir kita įranga;

–          sukurta 1,5 naujos darbo vietos

Įgyvendinant projektą bus sukurtas tarptautinio ir vietinio turizmo traukos objektas – naujai pastatytame Tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių ekspozicijos paviljone žiūrovams bus pristatyti įvairių pasaulio šalių keramikų sukurti unikalūs kūriniai. Panevėžio dailės galerijoje sukauptas unikalus skulptūrinės keramikos rinkinys, kurį sudaro per 600 šamotinės keramikos kūrinių, sukurtų 157 menininkų iš 35 valstybių. Įgyvendinus projektą miesto bendruomenė, užsienio ir vietiniai turistai turės galimybę susipažinti su vienintele ne tik Lietuvoje, bet ir Rytų Europoje unikalių skulptūrinės keramikos autorinių kūrinių kolekcija.

Projekto finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2013 m. rugpjūčio 8 d.

Projekto    įgyvendinimui  skirta 1.166.666,00 Lt iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų

Savivaldybės taryba skyrė 880.441,28 Lt. Projekto vertė 2.047.107,94 Lt.

Projekto įgyvendinimo eiga:

2013 m. gegužės mėn. užbaigtas rengti Tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių ekspozicijos paviljono statybos techninis projektas, atlikta projekto bendroji ir specialioji (paveldosauginė) ekspertizė.

Projekto rengėjas UAB „Panprojektas“, Panevėžys.

Techninio projekto bendrąją ir specialiąją ekspertizę atiko UAB „Pastatų konstrukcijos“, Šiauliai.

2014 m. birželio 2 d. pasirašyta Rangos sutartis su jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančia ūkio subjektų grupe, sudaryta iš UAB „Gora“ ir UAB „SMD“, Klaipėda, Telšiai.

2014 m. birželio 16 d. pasirašyta statinio statybos techninės priežiūros sutartis su UAB „Šiltas namas“, Vilnius.

Statybos darbų pradžia 2014 07 01.

Šiuo metu vyksta kiemo konstrukcijų ardymo, žemės, pamatų liejimo darbai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2013-03-29  iki 2015-05-31.

Projekto vadovė – Jolanta Lebednykienė, tel./faks.(8-45) 58 4802, el.p.  galerija@arspanevezys.lt