2021 m. kovo 1 d. Dailės galerijos darbuotojų darbo užmokesčio lentelė

 

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Darbo užmokestis, Eur (nuo – iki)
Administracija 6 1097,40 – 1681,50
Specialistai 6,25 437,19– 1072,62
Aptarnaujantis personalas 2,75 160,50 – 642