Dailės galerijos darbuotojų darbo užmokesčio lentelė

2023 m.

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Darbo užmokestis, Eur (nuo – iki)
Administracija 6 1 357,80–2 083,20
Specialistai 6,75 385,49–1 443,36
Aptarnaujantis personalas 2,75 210,00–840,00