2020 m. vasario 5 d. Dailės galerijos darbuotojų darbo užmokesčio lentelė

 

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Darbo užmokestis, Eur (nuo – iki)
Administracija 6 1038,40 – 1619,20
Specialistai 4,75 382,80 – 937,20
Aptarnaujantis personalas 2,75 151,75 – 607