Dailės galerijos darbuotojų darbo užmokesčio lentelė

2022 m.

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Darbo užmokestis, Eur (nuo – iki)
Administracija 6 1230,80–1828,10
Specialistai 6,25 533,95–1341,21
Aptarnaujantis personalas 2,75 182,50–730,00