Darbo užmokestis, konkursai 2018-06-26T04:36:38+00:00

2018 m. vasario 1 d. Dailės galerijos darbuotojų darbo užmokesčio lentelė

 

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Darbo užmokestis, Eur (nuo – iki)
Administracija 3 615 – 967
Specialistai, priskiriami kultūros ir meno darbuotojams 8 433 – 694
Aptarnaujantis personalas 3,75 400 – 421

 

X