EGIDIJUS ŽUKAUSKAS

Gimė 1961 metais Panevėžyje. Baigė Panevėžio Juozo Balčikonio mokyklą. 1985 m. Kauno politechnikos institute (dabar Kauno technologijos universitetas) įgijo inžinierius chemiko technologo specialybę. 1993 m. Vilniaus universitete baigė ekonomikos magistro, 1998 m. –  Kauno technologijos universitete vadybos magistro studijas.

1985 –1999 m. Panevėžio stiklo fabriko  cecho viršininkas, vyriausiasis inžinierius, direktorius technikai, direktorius komercijai.

1990–1991 Panevėžio miesto savivaldybės mero pirmasis pavaduotojas

1994–1998 AB Lietuvos taupomasis bankas Panevėžio skyriaus valdytojas

1999–2010 AB DNB bankas Panevėžio skyriaus valdytojas, Šiaurės verslo regiono vadovas

2010–2011 VšĮ Regioninis etikos ir lyderiavimo institutas direktoriaus pavaduotojas

2011– 2016 VšĮ Panevėžio kolegija direktorius

Nuo 2016 metų lapkričio – Panevėžio miesto dailės galerijos direktorius

Aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje. Nuo 1999-ųjų yra Panevėžio pramonės, prekybos ir amatų rūmų narys. Vienas iš Tarptautinių Jaunimo Rūmų (JCI) steigėjų, nuo 1990 metų iki dabar yra jų senatorius. Nuo 1996-ųjų  yra miesto Rotary klubo narys, 2001–2002 buvo jo prezidentas.