Aiškinamasis raštas prie 2023 m. III ketv. finansinės būklės ataskaitos

2023 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas prie 2023 m. II ketv. finansinės būklės ataskaitos

2023 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas prie 2023 m. I ketv. finansinės būklės ataskaitos

2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas prie 2022 m. finansinės būklės ataskaitos

2022 m. finansinės būklės ataskaita

Aiškinamasis raštas prie 2022 m. III ketv. finansinės būklės ataskaitos

2022 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas prie 2022 m. II ketv. finansinės būklės ataskaitos

2022 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas prie 2022 m. I ketv. finansinės būklės ataskaitos

2022 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas prie 2021 m. finansinės būklės ataskaitos

2021 m. finansinės būklės ataskaita

Aiškinamasis raštas prie 2021 m. III ketv. finansinės būklės ataskaitos

2021 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas prie 2021 m. II ketv. finansinės būklės ataskaitos

2021 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas prie 2021 m. I ketv. finansinės būklės ataskaitos

2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą

Aiškinamasis raštas prie 2020 m. finansinės būklės ataskaitos

2020 m. finansinės būklės ataskaita

Aiškinamasis raštas prie 2020 m. III ketv. finansinės būklės ataskaitos

2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas prie 2020 m. II ketv. finansinės būklės ataskaitos

2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas prie 2020 m. I ketv. finansinės būklės ataskaitos

2020 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. finansinės būklės ataskaita

Aiškinamasis raštas prie 2019 m. finansinės būklės ataskaitos

2019 metų III ketvirčio ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas prie 2019 m. III ketv. finansinės būklės ataskaitos

2019 metų II ketvirčio ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas prie 2019 m. II ketv. finansinės būklės ataskaitos

2019 metų I ketvirčio ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas prie 2019 m. I ketv. finansinės būklės ataskaitos

2018 m. finansinės būklės ataskaita

Aiškinamasis raštas prie 2018 m. finansinės būklės ataskaitos

2018 m. III ketvirčio ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas prie 2018 m. III ketv. finansinės būklės ataskaitos

2018 m. II ketvirčio ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas prie 2018 m. II ketv. finansinės būklės ataskaitos