VIZIJA

Panevėžio miesto dailės galerija:

  • Lyderė tarp šiuolaikinės skulptūrinės akmens masės keramikos kolekcijas pristatančių galerijų Europoje
  • Sukaupusi didžiausią meninio stiklo kūrinių kolekciją Baltijos šalyse
  • Didžiausias vizualiojo meno centras Aukštaitijoje, formuojantis šio regiono kultūrinę tapatybę
  • Šiuolaikiška, atvira visuomenei, kūrybinga kultūros institucija, kuri eksponuojamomis parodomis ir kaupiamomis kolekcijomis skatina meninį ugdymą ir mokslinius kultūros tyrimus

 

MISIJA

Tenkinti ir ugdyti Panevėžio bei Aukštaitijos visuomenės poreikius:

  • Profesionaliajam menui
  • Kūrybiškumui ir saviraiškai
  • Edukaciniam kultūriniam švietimui

 

NUOSTATAI

Panevėžio miesto dailės galerijos nuostatai