XXIV Panevėžio tarptautinis keramikos simpoziumas 2023: daugiau informacijos

XXIV Panevėžys International Ceramic Symposium 2023: more information

***

Kvietimas į keramikos simpoziumą 2023 / Open Call for Ceramic Symposium 2023

LT / EN

Panevėžio miesto dailės galerija kviečia menininkus teikti paraiškas dalyvauti XXIV PANEVĖŽIO TARPTAUTINIAME KERAMIKOS SIMPOZIUME 2023 m. rugsėjo 8–29 dienomis:

DALYVAVIMO XXIV PANEVĖŽIO TARPTAUTINIAME KERAMIKOS SIMPOZIUME SĄLYGOS 2023

Panevėžys Civic Art Gallery invites the artists to submit applications for the participation at the XXIV PANEVĖŽYS INTERNATIONAL CERAMICS SYMPOSIUM 8–29 September, 2023:

CONDITIONS OF PARTICIPATION IN 24TH PANEVĖŽIS INTERNATIONAL CERAMIC SYMPOSIUM 2023

 

XXIII Panevėžio tarptautinis keramikos simpoziumas 

Panevėžio miesto dailės galerija kviečia menininkus iš Latvijos, Baltarusijos ir Lietuvos teikti paraiškas dalyvauti XXIII PANEVĖŽIO TARPTAUTINIAME KERAMIKOS SIMPOZIUME 2021 metais:

XXIII Panevėžio tarptautinio keramikos simpoziumo sąlygos 2021

Panevėžys Civic Art Gallery  invites the artists from Latvia, Belarus and Lithuania to submit applications for the participation at the XXIII PANEVĖŽYS INTERNATIONAL CERAMICS SYMPOSIUM in 2021:

XXIII Panevėžys International Ceramic Symposium Terms 2021

 

ISTORIJA  /  HISTORY

Panevėžio keramikos simpoziumų ištakos siekia XX amžiaus devintą dešimtmetį. 1983 m. Panevėžio stiklo fabrike buvo pradėti rengti lietuvių keramikų seminarai. Vienas jų iniciatorių buvo dailininkas Alvydas Pakarklis, kūrybiškai įvertinęs unikalias čia esančias šamoto (akmens masės) keramikos galimybes. Palaikomas fabriko vadovų, ypač direktoriaus Stasio Stoškaus, dailininkas ėmėsi technologinių eksperimentų. Krosnies retos savybės – itin aukšta jos degimo temperatūra (1380°C ), didumas (h – 1,8 m, plotas – 12 m², tūris – 21,6 m³) sudarė sąlygas kurti stambias lauko keramikos kompozicijas. Nuo to laiko kiekvienų metų liepos mėnesį grupei dailininkų buvo leidžiama naudotis Stiklo fabriko technologine įranga, medžiagomis.

1989 m. padirbėti fabrike pirmą kartą buvo pakviesti ir kitų šalių menininkai. 1990 m. renginį organizuoti ėmėsi miesto Dailės galerija, bendradarbiaudama su Stiklo fabriku (vėliau AB „Panevėžio stiklas”), o nuo 2006 metų – su keramikos įmone „Midenė”. Nuo 1990 iki 2016 metų simpoziumams vadovavo ilgametė Dailės galerijos direktorė Jolanta Lebednykienė.

Keramikos simpoziumai Panevėžyje tapo tradiciniu tarptautiniu renginiu, ir jo prestižas vis auga. Panevėžio tarptautiniuose keramikos simpoziumuose jau dalyvavo 178 menininkai iš 37 valstybių: Australijos, Austrijos, Airijos, Baltarusijos, Brazilijos, Danijos, Jungtinės Karalystės, Čekijos, Estijos, Graikijos, Indijos, Ispanijos, Italijos, Irano, Izraelio, Japonijos, JAV, Kanados, Pietų Korėjos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Meksikos, Naujosios Zelandijos, Norvegijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Rumunijos, Rusijos, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos, Taivano, Turkijos, Ukrainos, Vengrijos, Vokietijos.

Pakviestiems menininkams siūloma kurti kūrinius ne tik vidaus, bet ir lauko erdvėms. Norinčiųjų dalyvauti simpoziumuose būna daug, kadangi savo dirbtuvėse tokių sąlygų menininkai paprastai neturi, tad kaupiant informaciją apie įvairių šalių keramikos meną, atsižvelgiant į dailininkų, dailės teoretikų rekomendacijas, stengiamasi kviesti savitus, įdomius kūrėjus. Idėjomis, savo patirtimi simpoziumus labai praturtino išeivijos dailininkas Rimas VisGirda (JAV) ir žymus latvių keramikos kūrėjas Peteris Martinsons (1931–2013).

Panevėžio miesto dailės galerijoje sukaupta didelė Tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių kolekcija. Joje – daugiau kaip 670 šamotinės keramikos kūrinių ir kompozicijų. Savita, vienintelė Baltijos šalyse tokio pobūdžio kolekcija atspindi ne tik lokalias ir laikinas šiuolaikinio keramikos meno tendencijas, bet ir bendrus jo ypatumus, idėjas, vaizdinių specifiką bei formų raidos dėsningumus.

2015 m. lankytojams duris atvėrė kitas Dailės galerijos skyrius – Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių ekspozicijos paviljonas. Panevėžyje susiformavo tarptautinis keramikos centras, turintis tiek kultūrinę, tiek edukacinę reikšmę: be unikalios keramikos kolekcijos, jau yra sukaupta per 3000 knygų, leidinių, skaidrių apie pasaulio keramiką, o čia vykstantys simpoziumai dailininkams – tai puikus universitetas, įgalinantis pasimokyti naujų dalykų, pasidalinti praktine kūrybos patirtimi, pasikeisti nepaprastai gausia informacine medžiaga.

Simpoziumų metu vyksta Tarptautinės teorinės konferencijos keramikos tema, į kurias, be dalyvių, kviečiami ir teoretikai, todėl galimi vertingi teoriniai apibendrinimai. Į šias konferencijas keramika besidomintieji atvyksta iš įvairių Lietuvos miestų, kaip ir į uždarymo parodą Dailės galerijoje, kur galima pamatyti visus per simpoziumą sukurtus darbus.
Kultūrinės įtampos, traukos lauką stengiamasi formuoti ir išlaikyti visą laiką, tiek kaupiant meno kūrinius, tiek pristatant kolekciją platesniu mastu.

Parengti ir įgyvendinti projektai: Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų kolekcijos pristatymas Šiuolaikinio meno centre Vilniuje, 1993; Panevėžio dailės galerijos ir JAV Rytų Karolinos universiteto Grenvilyje GRAY galerijos bendras projektas „Baltic Ceramics’96“; NCECA’97 (JAV, Las Vegas) konferencijai skirtas projektas – lietuvių keramikos paroda „Slapti malonumai: lietuviška versija”, eksponuota Pietų Nevados bendruomenės kolegijos Horn menų centre bei Šiuolaikinio meno centre Vilniuje, 1997 m.; paroda „Lietuvos keramika” Gmundeno ežero pilyje Austrijoje, 1999 m.; „Nežinoma XX a. Dailė. Tarptautinių Panevėžio keramikos simpoziumų lietuviška kolekcija” LDS galerijoje „Arka” Vilniuje, 2001 m.; „Panevėžio dailės galerijos keramikos rinkinys” Janinos Monkutės-Marks muziejuje-galerijoje Kėdainiuose, 2003, 2013m.; Lietuvos Respublikos Prezidentūros parke, 2003, 2011–2014 m.; „Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių rinkinys” Het Bildt St. Jacobiparochie bažnyčioje Nyderlanduose, 2005 m.; „Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių rinkinys” Lietuvos Respublikos Ambasados Lenkijos Respublikoje „Lietuvos centre”, 2007, „Šiuolaikinė keramika. Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų kolekcija” Daugpilio kraštotyros ir meno muziejuje Latvijoje, 2014, „Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių kolekcija” Bernardinų sode, Vilniuje, 2014; paroda iš Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių kolekcijos Lietuvos Respublikos Prezidento rūmų kieme, 2017–2021; paroda iš Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių kolekcijos Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje 2017–2019; paroda „Lietuvos šiuolaikinė keramika. Iš Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių kolekcijos“ Latvijos geležinkelio istorijos muziejaus parodų erdvėje, Rygoje, Latvijoje, 2018.

1998 m. dalyvauta pirmame tarptautiniame kino filmų apie keramikos meną festivalyje KERAMOS, Montpelje, Prancūzijoje, kur pristatytas videofilmas apie Panevėžio tarptautinius keramikos simpoziumus. Videofilmai „Tryliktasis” (2001), „Keramikos meka” (2002) ir „Portretai” (2004) , kurių režisierius ir operatorius – Jonas Čergelis, pelnė aukso medalius Respublikiniuose mėgėjiškų filmų festivaliuose dokumentinių filmų kategorijoje.

Publikacijos ir simpoziumų analizė tiek Lietuvos, tiek užsienio meno leidiniuose (Australijos, Airijos, Graikijos, Japonijos, JAV, Ispanijos, Lenkijos, Olandijos, Prancūzijos, Šveicarijos, Taivanio, Vokietijos ir kt. šalių) yra kryptingos organizacinės bei metodologinės veiklos šioje srityje pasekmė.

2017 metais galerija tapo Tarptautinės keramikos akademijos (IAC – International Academy of Ceramics) nare.

Nuotraukose: XXI Panevėžio tarptautinio keramikos simpoziumo akimirkos, 2016.

Reportažas apie tarptautinę konferenciją „Keramikos tradicija ir šiandiena“ 2022

Filmas apie XXIII Panevėžio tarptautinį keramikos simpoziumą

Filmas apie XXII Panevėžio tarptautinį keramikos simpoziumą

 

*****

The roots of Panevėžys International Ceramic Symposiums reach the eighties of the 20th century. Ceramic seminars for local artists started at the Panevėžys Glass Factory in 1983. One of the instigators of these events was Alvydas Pakarklis, a ceramist, who was able to foresee and realize the potential of the ceramic facility at the factory. He undertook a number of technical experiments with the approval of the factory management and with special support by former director Stasys Stoškus. The potential of the kiln due to the available temperature (1380 deg. C.) and interior dimensions (height: 1.8 m., floor space: 12 sq. m., and volume: 20 cu. m.) was ideal for executing monumental outdoor ceramic sculpture. Since that time the Glass factory has hosted groups of artists to use its materials and technical equipment during the month of July.

In 1989 foreign artists were invited for the first time and the event was labeled a symposium. In 1990 the Panevėžys Civic Art Gallery undertook responsibility for the planning and organization of the symposiums in co-operation with the Glass factory (later AB “Panevėžio Stiklas”), and from 2006 with the ceramics company UAB “Midenė”. The symposiums have become an annual international event whose reputation keeps growing. Gallery former director Jolanta Lebednykienė was organizer of Ceramic Symposiums from 1990 to 2016.

Panevėžys International Ceramic Symposiums have hosted 178 artists from 37 countries: Australia, Austria, Belarus, Brazil, Canada, Czech Republic, Denmark, Estonia, Germany, Greece, Finland, France, Hungary, India, Iran, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, South Korea, Mexico, the Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Romania, Russia, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Turkey, Ukraine, United Kingdom, and the USA.

The invited artists were offered to create not only pieces for interior but outdoor sculpture as well. On the recommendation of art critics, the selection committee strives to invite original and unique artists from all over the world. Because it is possible to execute pieces that would be difficult in a conventional studio, the number of applicants usually exceeds the number that can be accommodated. New ideas and advice provided by ceramists Rimas VisGirda (USA) and famous Latvian artist Peteris Martinsons (1931–2013) to name a few have helped the growth and reputation of the symposium.

The Panevėžys Civic Art Gallery houses more than 660 pieces of chamotte ceramics, which were created during the annual ceramics symposiums. This unique and only collection of its kind in Baltic States reflects not only local and transient trends in contemporary ceramics, but also a ceramic commonality through ideas, visual peculiarities, features, and developments of form.

The international center of ceramics being both of cultural and educational importance is beginning to take shape in Panevėžys as in addition to the unique ceramic collection the gallery has accumulated over 3000 books, publications and slides on world ceramics, and the annual symposiums have become a real university for artists to learn new things, share practical experience and exchange unusually multitudinous informational materials.

During the symposiums the international theoretical conferences are held with participation of the symposium-attending artists and invited art writers, so valuable theoretical summing-up is made. Ceramics conscious people from various cities of Lithuania come to the conferences as well as to the concluding exhibition at the Gallery to see all the works generated during the symposium.

In 2015 Ceramic Art Pavilion dedicated to the works generated during Panevėžys International Ceramic Symposiums was opened.

The Gallery makes attempts to constantly form and preserve the field of cultural tension and gravitation both in accumulating art works and presenting the collection to wider audiences The gallery strives not only to show collections but also to initiate or join projects with other exhibition centers in Lithuania and abroad. In this sense, one should mention the projects like: „Selected works of Panevėžys International Ceramic Symposiums“ at the Contemporary Art Center, Vilnius, 1993; Baltic Ceramics’96 in co-operation with the Wellington B. Gray Gallery of the USA East Carolina University in Greenville; “Hidden Pleasures: Lithuanian Style” for NCECA’97 (National Council Education Ceramic Arts, USA, Las Vegas) – the Exhibition of Lithuanian Ceramics, exhibited at Horn Performing Arts Center at the Community College of Southern Nevada and at the Contemporary Art Center, Vilnius, 1997; exhibition “Lithuanian Ceramics” at the Seeschlos Art Gallery, Gmunden, Austria, 1999; exhibition “Lithuanian Collection of Ceramics Generated During the Panevėžys International Ceramic Symposiums” at Arka Gallery, Vilnius, 2001; exhibition “Ceramic Collection of Panevėžys Civic Art Gallery” at the Janina Monkutė-Marks Museum-Gallery, Kėdainiai, 2003, 2013, and The Gardens of the President’s Office, Vilnius, Lithuania,  2003, 2011-2014; exhibition “Selected works of the Panevezys International Ceramic Symposiums” at the Groate Kerk St. Jacobiparochie, Het Bildt, the Netherlands, 2005 and at Lithuanian Center at the Embassy of the Republic of Lithuania to the Republic of Poland, Poland, 2007; Contemporary Ceramic. Panevėžys International Ceramic Symposium Collection“ at the Daugavpils Museum of Regional History and arts“, Latvia, 2014; „Panevėžys International Ceramic Symposiums Collection“ at The Bernardinai Garden in Vilnius. 2014; the Exhibition “Collection of ceramics from the Panevėžys International Ceramic Symposiums” in the Presidential Courtyard, Vilnius, 2017–2021; Exhibition “Collection of ceramics from the Panevėžys International Ceramic Symposiums” in the National Martynas Mažvydas Library,Vilnius, 2017–2019; the Exhibition “Lithuanian Contemporary Ceramics. Collection of Panevėžys International Ceramic Symposiums“ in Latvian Railway History Museum, Riga, Latvia, 2018.

The film titled “Panevėžys International Ceramic Symposium” was presented at the First International Film on Ceramics Festival “Keramos”, Montpellier, France, 1998. The video films “The Thirteenth” (2001), “Mecca of Ceramics” (2002) and “Portraits” (2004) (director/cameraman Jonas Čergelis) were awarded gold medals at the National Amateur Film Festivals (documentaries’ category).

The publicity of the symposium as well as the analysis in Lithuanian as well as in foreign (Australia, Germany, Greece, France, Ireland, Japan, the Netherlands, Poland, Spain, Switzerland, Taiwan, USA, etc.) publications devoted to ceramics are the result of the purposeful organizational and methodological activities in this sphere.

In 2017 the gallery became a member of International Academy of Ceramics (IAC).

Photo: XXI Panevėžys International Ceramic Symposium, 2016.

TV Report about International Conference „Ceramics Tradition and Today”

The Film about XXIII Panevėžys International Ceramic Sympozium

The Film about XXII Panevėžys International Ceramic Symposium