Kas slypi molio viduje? Kaip molio ir glazūrų savybės lemia jų panaudojimą keramikoje? Tai tyrė panevėžiečiai moksleiviai Panevėžio STEAM centro gamtamokslinėje laboratorijoje.

„Panevėžio miesto dailės galerijos projektas „Keramika pro mikroskopą“ pakvietė gimnazistus  įsitraukti į šiuolaikinės keramikos meno procesą, pradedant medžiagų tyrimu ir eksperimentavimu laboratorijoje ir baigiant kūrinio formavimu, dekoravimu, degimu krosnyje bei eksponavimu parodoje“, – sakė projekto vadovė Rūta Povilaitytė.

Pagrindiniu galerijos partneriu tapo Panevėžio švietimo centro padalinys Panevėžio regioninis STEAM atviros prieigos centras. Dalyvauti dviejų mėnesių tiriamųjų-kūrybinių dirbtuvių cikle panoro Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos I klasės mokiniai ir jų mokytoja Deimantė Petrauskė.

Projekto dalyviai, vadovaujami chemijos mokytojos-metodininkės Linos Janušauskienės, STEAM laboratorijoje tyrinėjo kelių molio rūšių, degamų skirtingose temperatūrose, mėginius, jų konsistenciją, filtravo, nustatinėjo pH, centrifugavo, stebėjo pro mikroskopą molio ir glazūrų pavyzdžius, juos fotografavo.

„Be galo įdomu buvo žiūrėti į molį pro mikroskopą, įžvelgti jame plika akimi nematomų dalelių,  tokių kaip kristalai. Patyrėme daug naujų metodų, būdų pažinti molį vėl iš naujo. Iš molio lipdau jau daugiau kaip dvidešimt metų, tačiau dabar į jį žvelgsiu kitaip, plačiau, giliau“, – sakė D. Petrauskė.

Mokinių dar laukia ne vienas užsiėmimas, kol galės išvysti savo veiklos rezultatus.

„Analizuodami Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų kolekcijos kūrinius gimnazistai aiškinsis, kaip akmens masę galima pritaikyti šiuolaikiniame keramikos mene. Vilniaus dailės akademijos Keramikos katedros docentė Rasa JustaitėGecevičienė projekto dalyviams pristatys studentų technologinius eksperimentus, o menininkė Neringa Akcijonaitytė supažindins su įdomia keramikos dekoravimo technika – mokos difuzija“, – būsimas veiklas vardijo R. Povilaitytė.

Galop mokiniai patys išbandys kelias aukšto degimo molio – akmens masės rūšis lipdydami įvairias formas ir jas dengdami glazūromis. Ir tik po to kiekvienas imsis originalaus keramikos darbo kūrimo. Projekto dalyvių kūrinius ir mikroskopines molio bei glazūrų fotografijas bus galima pamatyti parodoje, kuri gegužės mėnesį atsidarys galerijos Keramikos paviljone.

Projektą „Keramika pro mikroskopą“ remia Lietuvos kultūros taryba ir Panevėžio miesto savivaldybė.

 Gedimino Kartano nuotr.