Spalio 4 d.  d. 17 val. Panevėžio miesto dailės galerijos skyriuje – Fotografijos galerijoje atidaroma Marijos Šileikaitės-Čičirkienės fotografijų paroda „Odė Lietuvos miesteliams“.

Šalies miestelius menininkė pradėjo fotografuoti 2008 metais. Iš pradžių tai buvo Panevėžio rajono miestelių vaizdai. Vėliau geografija plėtėsi ir, pasak autorės, ji atsidurdavo ir fotografuodavo vietovėse, kurių net pavadinimo ligi tol nebuvo girdėjusi.

„Marijos Šileikaitės-Čičirkie­nės originalus fotografijų ciklas „Odė Lietuvos miesteliams“ yra skirtas mažųjų Lietuvos mieste­lių vaizdams ir jų kultūriniams, istoriniams, socialiniams vaizdiniams. Šiame fotografiniame cikle skiriamas vizualinis dėmesys lo­kaliniams miestelių aspektams, lokalumą pačios autorės su­vokiant kaip esamos apsupties, miestelio esaties telkties, vietos esinių vizualinio pabudimo pra­sme. Pirmenybė čia yra teikiama urbanistinei vietovės estetikai,“ – rašo filosofas, menotyrininkas Jurgis Dieliautas.

Fotomenininkės nedomina nudailinta miestelių tikrovė, ji ieško netikėtų objektų, personažų, istorijų, kuriuose persipina praeitis ir dabartis, vedančios žiūrintįjį minčių bei jausenų keliu.

„Šis vizualinis, autorinis, foto­grafinis ciklas, pats jo pavadini­mas yra atvira autorinė asociacija į kažkada žinomą rašytojo S. T. Kondroto to paties pavadinimo parašytą esė. Kurioje buvo kvie­čiama į naujas vietos autentišku­mo paieškas, nebijant užmarš­ties, nesitikint jokios didybės, liekant tik miestelio apsuptyje, jo tikrųjų, tenykščių įvykių sūku­ryje, tenykščių nuotykių, pokštų, kuriozų svaigulyje. Autorė sa­vaip, o iš esmės išplėstiniu būdu priima šį kvietimą ir kviečia į vizualinį maršrutą, kur esti aibė dviprasmybių, kur esti šakotos alternatyvos ir kur dominuoja dažnai ironiškoji, paradoksiš­koji tikrovė“, – rašo J. Dieliautas.

Apie autorę:

Marija Šileikaitė-Čičirkienė kūrybine veikla užsiima  nuo 1986 metų. Nuo 1990 m. ji yra Lietuvos fotomenininkų sąjungos narė, 1992–1996, 2005–2009 m. ir nuo 2019 m. iki dabar –  sąjungos valdybos narė. 2005 m. suteiktas Lietuvos meno kūrėjo statusas. Svarbiausi apdovanojimai: 1998 m. ir 1999 m. Čikagoje (JAV) – trečiosios vietos; 1999 m. – Tarptautinės meninės fotografijos federacijos (FIAP) suteiktas fotografės menininkės (AFIAP) garbės vardas; 2000 m. Kroatijoje – Sidabro plyta; 2002 m. Rygoje (Latvija) – medalis ir FIAP’o diplomas; 2013 m. Lietuvos fotomenininkų sąjungos premija „Už didelius nuopelnus fotografijos menui“. 1992–2010 m. Panevėžio fotografijos galerijos direktorė, nuo 2010 iki 2015 m. – Panevėžio miesto dailės galerijos padalinio Fotografijos galerijos parodų kuratorė. Surengė 56 personalines parodas. Dalyvavo 124  grupinėse parodose. Išleido du autorinius fotografijų albumus: „Fotografinės frazės“ (2000) ir „Vieškelio motyvas“ (2005).

Paroda Fotografijos galerijoje Panevėžyje veiks iki spalio 31 dienos.