Gruodžio 1 d. 17 val. Panevėžio miesto dailės galerijoje atidaroma Virginijaus Kinčinaičio mobiliografijos paroda MISÈRE.

„Savo fotografavimą sieju su stebinčiu vaikščiojimu. Gilindamasis į aplinkos detales vaduoju daiktus iš jų apleistumo. Taip piešiama asmeninė vietos topografika – vientisas žingsnių, vaizdo ir minčių ritmas. Fotografuoju tik mobiliu telefonu. Toks ir fotografas. Tiesiog kuriu vizualius savo mobilių minčių žemėlapius. Kviečiu pakeliauti nepraktiško proto maršrutais, kur daug spindinčių laiko kristalų ir nežemiškų smulkmenų. Šie vaizdai yra ilgesio, nerimo, estetinės ekstazės projekcijos daiktų santykiuose, paviršių faktūrose, spalvų dermėse.

Nudailinti aplinkos paviršiai slepia skaudų tikrovės absurdą. Noriu jį išlukštenti fiksuodamas blogai užmaskuotus netobulumo pėdsakus. Tai mano matymo būdas – griūvančios scenografijos stebėjimo būsena. Mane žavi instagraminių vaizdų netvarumo ir judrumo terpėje sušvintantis belaikiškumas. Taip siekiu sustabdyti virtualumo ryklėje prasmengantį pasaulį, derindamas klasikinės tapybos kompoziciją ir „mizerišką“ instagramo filtrą“, – sako Virginijus Kinčinaitis.

APIE AUTORIŲ

Virginijus Kinčinaitis (g.1965 ) –  menotyrininkas, kuratorius, fotografas. 1999 m. baigė Vilniaus dailės akademiją. Aktyviai dalyvauja visuomeninėje ir menotyrinėje veikloje. Inicijavo ir įgyvendino dešimtis tarptautinių, respublikinių ir Šiaulių miesto kūrybinių-meninių projektų, dalyvavo daugiau nei trisdešimtyje tarptautinių ir respublikinių meninių projektų, parodų ir meninių akcijų. Paskelbė kelis šimtus teorinių, kultūrologinių ir kritinių straipsnių. Išleido tris monografijas: „Interpretacijos: postmodernizmas, vizualinė kultūra, dailė“; „Vizualinės kultūros kon/tekstai“; „Fotoregos pratimai“. Sudarė keletą leidinių. 2016 m. suteikta LR Vyriausybės kultūros ir meno premija. Instagraminių Virginijaus Kinčinaičio fotografijų yra MO muziejaus kolekcijoje, privačiuose rinkiniuose.

Paroda veiks iki gruodžio 17 dienos.