Galerija nuo 2021 m. rudens dalyvauja Panevėžio miesto savivaldybės vykdomame projekte „Vienijantis kūrybiškumo centras – Pragiedrulių sodyba“. Projektas finansuojamas iš Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programos „Kultūra“.

Šiame projekte taip pat dalyvauja ir kitos kultūros įstaigos – Panevėžio muzikinis teatras, teatras „Menas“, taip pat „Aukštaičių-Žemaičių“ bendruomenė.

Siekdami kelti kompetenciją, projekto partnerių atstovai iš Panevėžio miesto vyko į Gerųjų praktikų ir žinių apsikeitimo išvyką – į Oslą (Norvegija), kur susitiko su užsienio partnerio – „Nabolagshager“ AS darbuotojais.

Vienas iš organizacijos „Nabolagshager“ vadovų – Adam Curtis supažindino su „Nabolagshager“ komanda, vykdomomis veiklomis, įgyvendinamais projektais, kaip antai  miesto erdvių tvarkymo projektai, pritaikant jas bendruomenės poreikiams (neformalių susitikimų vietų kūrimas, bendruomeniniai daržai, bitynai, sporto aikštelės, erdvės vaikams ir pan.). Buvo pristatyti tvaraus verslo pavyzdžiai, finansavimo šaltiniai (projektinė veikla, paslaugų teikimas, prekyba savo pagamintais produktais ir pan.).

Organizacija dirba su įvairiais Europos Sąjungos ir nacionaliniais projektais, kurie rūpinasi miestų ekologija, migrantų socializacija, vysto tvarų verslą, bendradarbiauja su Austrijos, Belgijos ir Nyderlandų įvairiomis organizacijomis.

„Nabolagshager“ jaunimo mentorė Juleda Fetisi supažindino su įgyvendinamomis jaunimo programomis (jaunimo įtraukimas į kaimynystės, integracijos ir socializacijos, aplinkos pritaikymo/keitimo projektus ir pan.).

Helene Gallis, „Nabolagshager“ partnerystės ir inovacijų direktorė,  pristatė žemdirbystės mieste (bendruomeninių daržų) projektą kaip vietos bendruomeniškumo skatinimo būdą.

„Keletą jų aplankėme – visai šalia centrinės miesto dalies esantį bendruomeninį daržą-fermą „Losæter“ ir rytinėje Oslo dalyje įkurdintą  bendruomenių daržą „Linderud Gård“. Didžiausią įspūdį paliko „Grønland“ – daržas, esantis ant daugiaaukščio biurų pastato, kuriame įsikūrusi ir pati organizacija, stogo. Čia ne tik auginami įvairūs augalai, bet ir rengiamos šeimos bei bendruomenių šventės, taip padedama migrantams įsitraukti į veiklas, pritapti naujoje aplinkoje“, – sakė projekto koordinatorė, Panevėžio miesto dailės galerijos projektų vadovė Lina Zupkaitė.

Osle labai populiaru rengti žaliąsias zonas ant biurų ir gyvenamųjų namų stogų. Panevėžiečiai aplankė ir kitas bendruomenines erdves, kuriose įrengti ne tik daržai, bet įkurtos ir aikštelės aktyviam laisvalaikiui, šventėms.

 Linos Zupkaitės nuotr.