EGLĖ ČIBINSKIENĖ

Lietuva

Gimė 1964 metais. 1986 m. baigė tuometinį Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikumą (dabar – Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultetas), meninio stiklo apdirbimo specialybę. Bandymus keramikoje pradėjo nuo 2000 metų. Kurdama keramikos darbus daug dėmesio skiria grafikai, žaidžia linijomis, taškeliais, brūkšneliais. Menininkė dalyvavo keramikos bienalėje „Preveles“, Tuffė, Prancūzijoje, 2006; 3-iame naiviojo primityvizmo festivalyje-parodoje „Verneuil“, Avre, Prancūzijoje, 2007. Dirba Panevėžio miesto dailės galerijoje ir savo studijoje.

Panevėžio simpoziume dalyvavo 2021 metais.

***

Lithuania

She was born in 1964. In 1986, she graduated from Kaunas S. Žukas Applied Arts College (now – Kaunas University of Applied Sciences, Faculty of Arts and Education), speciality of artistic glass processing. She has begun the experiments in ceramics since 2000. In creating ceramic works she pays attention to graphics, plays with lines, dots, dashes. The artist was a participant of ceramic bienale “Preveles“ in Tiffe, France, in 2006. She participated at the IIIrd Festival-Exhibition of Naive Primitivism “Verneuil“ in Avre, France, in 2007. She works in Panevėžys City Art Gallery and in her own studio.

The artist was a participant of Panevėžys symposium in 2021.

Gedimino Kartano nuotrauka / photo

Mūsų kolekcijoje