Lapkričio 8 d. 17 val. Panevėžio miesto dailės galerijoje doc. dr. Birutė Vitkauskienė skaitys paskaitą  „Nyderlandų baroko tapyba ir modernios visuomenės problemos“.

„XVII amžiuje Nyderlandų tapytojai savo darbuose perteikė daug psichologinių ir socialinių problemų, būdingų moderniai visuomenei. Jų laikmetis susidūrė su tokiais reiškiniais, kaip greitas praturtėjimas (arba atvirkščiai – nuskurdimas) lošiant biržoje, akcijų vertei kylant arba krentant, su galingomis korporacijomis, sindikatais, monopolizuojančiais atskiras verslo sritis, apskritai su didžiule verslo įtaka žmogaus asmenybei“, – teigia doc. dr. Birutė Vitkauskienė.

Pasak meno istorikės, to meto dailininkai analizavo lyčių santykius, pasaulio globalėjimą, naujų kontinentų ir tautų įtraukimą į europinės civilizacijos gyvenimą ir tų tolimų kraštų poveikį Europai. Paskaitoje parodytuose Nyderlandų dailininkų kūriniuose atsiskleis jų universalumas ir globalumas įvairiais aspektais – nuo XVII a. nuolat kartojamo „memento mori“ motyvo iki moderniai visuomenei būdingo požiūrio į Rytų kultūrą. XVII amžiaus Nyderlandų tapyba yra mums itin artima ir joje atsispindinčios problemos labai gerai pažįstamos.

Birutė Vitkauskienė – humanitarinių mokslų daktarė, dirba Lietuvos nacionaliniame muziejuje, dėsto Vilniaus dailės akademijoje. Publikuoja mokslinius straipsnius Lietuvos ir užsienio spaudoje, sudarinėja ir rengia vadovėlius, mokslinius leidinius, katalogus. Lietuvos dailės istorikų draugijos narė nuo 1995 metų, Varšuvos dailės istorikų draugijos narė nuo 2005-ųjų. Lietuvos kultūros paveldo apsaugos departamento prie Kultūros ministerijos neetatinė ekspertė.

Paskaita „Nyderlandų baroko tapyba ir modernios visuomenės problemos“ yra Dailės galerijos vykdomo projekto „Aukštaitijos dailė 2018. Memento mori“ renginys (nemokamas).

Projektą remia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Panevėžio miesto savivaldybė.

Pieter Claesz. Natiurmortas su vaisiais ir taure vyno. 1644