Neringa Zemko

Lietuva

Gimė 1971 metais. 1999 baigė Vilniaus dailės akademiją, magistro laipsnis. Nuo 1996 dalyvauja parodose bei simpoziumuose.
Panevėžio simpoziume dalyvavo 2000 metais.

***

Neringa Zemko

Lithuania

Born in 1971. She graduated from the Vilnius Academy of Arts (MFA: Ceramics, 1999). Since 1996 she has participated in exhibitions and symposiums.
Participated in the Symposium in 2000.

Mūsų kolekcijoje