Juozas Lebednykas

Lietuva

Gimė 1947 metais. 1972 baigė Vilniaus dailės akademiją, studijavo skulptūrą. Nuo 1973 dalyvauja parodose ir simpoziumuose Austrijoje, Belgijoje, Danijoje, Italijoje,  Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Olandijoje, Rusijoje, Turkijoje, Vokietijoje. Nuo 1975 Lietuvos dailininkų sąjungos narys, 1989–1993 buvo jos Panevėžio skyriaus pirmininkas.  Pelnė apdovanojimus: I laipsnio diplomai Antrojoje ir Trečiojoje respublikinėse jaunųjų dailininkų parodose 1973, 1974. Kuria savo studijoje.
Panevėžio simpoziumuose dalyvavo 1995, 1999, 2001 ir 2004 metais.

***

Juozas Lebednykas

Lithuania

Born in 1947. He graduated from the Vilnius  Academy of Arts in 1972, studied sculpture. Since 1973 he has participated in numerous exhibitions and symposiums in Austria, Belgium, Denmark, Germany, Italy, Latvia, Lithuania, the Netherlands, Poland, Russia  and Turkey. He has been a member of the Lithuanian Artistsʼ Union since 1975. During the period from 1989 to 1993 he was elected chairman of the Panevėžys branch of the Lithuanian Artistsʼ Union. The artist was awarded  the 1st diplomas at the Second and the Third National Exhibitions of Young Artists Work (1973, 1974). He  creates as a studio artist.
Participated in the Symposiums in 1995, 1999, 2001 and 2004.

Mūsų kolekcijoje