Hilbertas Jatkevičius

Lietuva

Gimė 1968 metais. 1994 baigė Vilniaus dailės akademiją. Nuo 1992 dalyvauja parodose ir simpoziumuose Austrijoje, Čekijoje, Estijoje, JAV, Latvijoje, Lietuvoje, Norvegijoje. Nuo 1999 Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Panevėžio simpoziume dalyvavo 1996 metais.

***

Hilbertas Jatkevičius

Lithuania

Born in 1968. He graduated from the Vilnius Academy of Arts  in 1994. Since 1992 he has participated in exhibitions and symposiums in Austria, Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Norway, and the USA. He has been a member of the Lithuanian Artists’ Union since 1999.

Participated in the Symposium in 1996.

Mūsų kolekcijoje