Projekto „Laisvės ir tapatybės ženklai“ katalogas. Leidinyje pristatoma projekte dalyvavusių fotografų: Algimanto Aleksandravičiaus, Stanislovo Bagdonavičiaus, Orlando Butkaus, Ramūno Danisevičiaus, Ingos Dingos, Irenos Giedraitienės, Evaldo Ivanausko, Alvydo Ivoškaus, Elijaus Kniežausko, Petro Malūko, Valentino Pečinino, Pauliaus Peleckio, Andriaus Repšio, Sauliaus Saladūno, Marijos Šileikaitės-Čičirkienės, Valdo Šukio ir Aivaro Troščenkos fotografijos, menotyrininko Virginijaus Kinčinaičio, Sigito Laurinavičiaus ir 20-ties Panevėžio įstaigų – projekto partnerių tekstai.

Katalogo sudarytojas projekto vadovas Sigitas Laurinavičius, įžanginio straipsnio autorius Virginijus Kinčinaitis, dailininkas Evaldas Ivanauskas, vertėja Gabrielė Arvazaitė. Leidinyje pristatoma 40 meninių projekto dalyvių fotografijų, 40 projektą iliustruojančių nuotraukų iš Panevėžio miesto galerijos archyvo bei fotografijų eksponavimo vietas ir ekspozicijos maršrutą Panevėžio mieste nurodantys žemėlapiai.Tekstai lietuvių ir anglų kalbomis, puslapių sk. 96 + viršelis, matmenys 20×21 cm, spaudai ruošė „Amalkeros leidyba“, spausdino „Indigo Print“, išleido Panevėžio miesto dailės galerija. 2017. Leidinio tiražas – 300 vnt. ISBN 978-9955-659-85-3.