Gruodžio 20 d. 17 val. Panevėžio fotografijos galerijoje atidaroma fotomenininkės Lilijos Valatkienės (Vilnius) paroda „Išrinktieji“. Parodos branduolį sudaro fotomenininkės Lilijos Valatkienės sukurta didelio formato fotografijų ekspozicija „Išrinktieji“. Tai garsių šiandienos Lietuvos dailininkų, dailėtyrininkų portretai, taip pat užfiksuoti ir išleistame kataloge. Parodoje portretai jungiami į segmentus-koliažus ir savotiškai dekonstruojami, juos padengiant dėlionės („puzzle“) raštais. „Žaidimų galerijos“ lankytojai bus kviečiami atpažinti / susipažinti, kokios Lietuvos dailės asmenybės slepiasi šiuose paveiksluose, skatinant dailininkų, jų veidų ir kūrybos žinomumą plačiojoje visuomenėje.

Apie Lilijos Valatkienės parodą menotyrininkė Evelina Januškaitė – Krupavičė rašo:

„Fotografijų parodos ir albumo „Išrinktieji“ autorė Lilija Valatkienė į kultūros lauką žvelgia savaip. Būdama fotografe, ji aktualizuoja menininko atvaizdą, fotografuodama išryškina specifinius herojaus charakterio bruožus, vidinės savasties atspindį veiduose, ieško savitų tipažų. L. Valatkienei menas tiek svarbus, kiek jis siejasi su menininku – asmenybe, jo charakteriu, būdu. […]

Dominuojanti sąvoka „išrinktieji“ tarsi nurodo į kažkokios ypatingos, išrinktosios kastos narius. Tačiau kaip pati autorė sako, portretuojamieji yra ilgalaikių fotomenininkės aplinkos stebėjimų rezultatas, jos pasirinkti „vaizdiniai“. Apžvelgdami meną ir kultūrą per se, paprastai matome daug skirtingų įvairiomis formomis transliuojamų meno sričių ir rūšių. Bet ar visuomet žinome, kas slepiasi už to meno kūrinio? Kokia asmenybė vieną ar kitą kūrinį sukūrė? L. Valatkienė šiuo projektu mėgina priartinti visuomenę prie „meno“ kaip fenomeno, supažindinti žiūrovą su meną kuriančiomis asmenybėmis. Pasirinkdama fiksacijos koncentruotame albume formatą, autorė eksponuoja ne meno kūrinių vaizdus, bet pačius autorius, t.y. to meno ištakas. Radikaliai tariant, šiame projekte Lietuvos menininkai patys tampa eksponatais.

Taigi, šioje daugialypio medijuoto pasaulėvaizdžio epochoje, Lilija Valatkienė sukuria savotišką psichologinio portreto žanro „veidaknygę“, taip kvestionuodama semantines atvaizdo prasmes ir transliuodama menininko kaip „gyvojo paveikslo“, savo išraiška pasakančio daugiau, nei gali perteikti kūrinyje, simboliką.“

 Paroda veiks iki 2018 metų sausio 20 dienos.