IVA OUHRABKOVA

Čekija

Gimė 1957 metais. 1982 baigė aukštąją inžinerijos mokyklą, studijavo stiklo ir keramikos technologiją, 1995 – Muzikos ir meno akademiją, studijavo teatro dizainą. Nuo 1989 dalyvauja parodose ir simpoziumuose Australijoje, Čekijoje, Italijoje, Lenkijoje, Vengrijoje, surengė personalinių parodų. Rengia performansus, demonstruoja savo kūrybos techniką, taip pat kuria scenografiją ir kostiumus teatro spektakliams. Panevėžio simpoziume dalyvavo 2002 metais.

***

IVA OUHRABKOVA

Czech Republic

Born in 1957. She graduated from the Enginiering High School in 1982 where she studied glass and ceramics technology and from the Academy of Music and Art in 1995 where studied theatre designer. Since 1989 she has participated in exhibitions and symposiums in Australia, Czech Republic, Hungary, Italy, and Poland. The artist has arranged a number of solo exhibitions. Iva organizes demonstrations and performances, also she creates scenography and costumes for the theatre.
The artist was a participant of the symposium in 2002.

Mūsų kolekcijoje