Lapkričio 10 d. 16 val. Dailės galerijoje (Respublikos g. 3) dr. Remigijus Venckus skaitys paskaitą „Gėlės vaizdavimas ir interpretavimas vizualinėje kūryboje”. Tai Dailės galerijos vykdomo projekto „Šimtmetis su gėle” renginys. Medijų meno ir kultūros kritiko Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjo doc. dr. Remigijaus Venckaus paskaitoje keliamas kritinis klausimas apie gėlės vaizdavimo fenomeną. Gausiai iliustruotoje paskaitoje autorius visuomenę supažindins su gėlės vaizdavimu/interpretavimu eksperimentiniame kine, videomene, fotografijoje, tapyboje. Kūriniai bus ariami remiantis teorija, vaizdavimo ir interpretavimo problematiką siejant su globaliu technologijos, percepcijos, suvokimo ir identiteto klausimu. Esminis paskaitos klausimas – ar iš ties vaizduojant mene gėles yra pasakojama tik apie floros pasaulį? Ar gėlėmis grožimasi tiesiog kaip gamtos duotybe, nekeldami platesnių filosofinių klausimų? „Šimtmetis su gėle“ – Šimtmečio iniciatyvų konkurso projektas, iš dalies finansuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos ir Panevėžio miesto savivaldybės.