Stasio Eidrigevičiaus parodos „Fantazijos pratybos“ katalogas, kuriame pristatomi Prancūzijos Liono miesto teatro „Celestins“ 2009-2010 metų sezonui sukurti plakatai ir jų pirmavaizdžiai – pastelės.

Katalogo sudarytoja ir parodos kuratorė – Jolanta Lebednykienė. Įžangoje pateikiami Panevėžio miesto dailės galerijos direktorės Jolantos Lebednykienės, Liono teatro „Celestins“ buvusio direktoriaus Patrick Penot bei dailininko Stasio Eidrigevičiaus straipsniai. Dailininkė Asta Radvenskienė, fotografas Ignacy Eidrigevičius, vertė „Ad Gloriam“. Kataloge pristatoma dailininko kūrybinė biografija. Katalogas iliustruotas 15 Liono teatro „Celestins“ spektaklių plakatų reprodukcijomis, Panevėžio miesto dailės galerijos ir dailininko Stasio Eidrigevičiaus 3 bendrų projektų plakatų reprodukcijomis, 15 pastelių reprodukcijomis. Tekstai lietuvių ir anglų kalbomis, puslapių sk. 36+viršelis, matmenys 20 x 21 cm, ruošė spaudai „Amalkeros leidyba“, išleido Panevėžio miesto dailės galerija, spausdino UAB „Indigo Print“. Leidinio tiražas – 300 vnt. 2014

ISBN 978-9986-742-08-1, UDK 75(474.5)(064) Ei58