Iš spaustuvės atkeliavo dar dažais kvepiantis Panevėžio tarptautinio meninio stiklo simpoziumo „GlassJazz 2020“ katalogas (lietuvių ir anglų kalba). Jame pristatomi 20-ties stiklo menininkų – praėjusiais metais vykusio 4-ojo simpoziumo dalyvių – kūriniai. Taip pat spausdinamos keturių simpoziume dalyvavusių fotografų nuotraukos, kuriose užfiksuotos „GlassJazz 2020“ akimirkos.

Įžanginiame katalogo straipsnyje „Apie žmones, stiklą ir džiazą“ Panevėžio miesto dailės galerijos direktorius, projekto vadovas Egidijus Žukauskas trumpai apžvelgia simpoziumo istoriją ir jo reikšmę miesto kultūriniame gyvenime.

Leidinyje taip pat spausdinamas dr. Indrės Stulgaitės-Kriukienės straipsnis „Tarptautinis meninio stiklo simpoziumas „GlassJazz“ improvizuoja džiazo ritmu“, kuriame autorė gilinasi į meninio stiklo raidą pasaulyje, studijinio  stiklo  judėjimo Lietuvoje aspektus, meninio stiklo vietą šiuolaikinio meno kontekste. Straipsnyje atkreipiamas dėmesys į Panevėžyje vykstančio „GlassJazz“ unikalumą, tarpsritiškumą ir šio simpoziumo, kaip tarptautinių kūrybinių dirbtuvių, svarbą.