RENATE HAHN

Vokietija

Gimė 1946 metais. 1968–1972 studijavo germanistiką ir romanistiką Ženevos, Hamburgo, Kelno universitetuose. 1980–1982 lankė praktinius užsiėmimus Inke ir Uve Lercho dirbtuvėje, buvo laisva klausytoja Kylio dailės akademijoje, Vokietijoje. 1998–1999 studijavo keramiką Seika universitete, Japonijoje pas prof. Kawasaki. Nuo 1988 dalyvauja parodose bei simpoziumuose Australijoje, Čekijoje,  Italijoje, Japonijoje, JAV, Kroatijoje, Lenkijoje, Slovakijioje, Slovėnijoje, Suomijoje, Šveicarijoje, Taivane, Vengrijoje, Vokietijoje. Parašė straipsnių apie keramiką. Pelniusi apdovanojimų: garbės prizas keramikos konkurse Mine, Japonijoje, 1989;  3-iojo laipsnio diplomas III Pasaulinėje smulkiosios keramikos trienalėje Zagrebe,  Kroatijoje, 1990;  sidabro medalis Faencoje,  Italijoje, 1995.

Panevėžio simpoziume dalyvavo 1996 metais.

***

RENATE HAHN

Germany

Born in 1946. Renate studied germanic and romanic philology from 1968 to 1972 at the Geneva, Hamburg, Cologne universities. From 1980 to 1982 she worked at the Ceramics studio of Inke and Uwe Lerch, and was on residency at the Academy of Fine Arts in Kiel, Germany. From 1998 to 1999 she studied ceramics in the Seika University, Japan under prof. Kawasaki. Since 1988 Renate has participated in exhibitions and symposiums in Australia, Croatia, Czech Republic, Germany, Hungary, Italy, Japan, Finland, Poland, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Taiwan,  and the USA. She has published a number of articles and reviews on ceramic art.  The artist has won numerous prestigious awards such as Honorable Mention in Mino, Japan (1989), Honorary Degree at the III World Triennial Exhibition of Small Ceramics in Zagreb, Croatia (1990); Silver Medal  in Faenza, Italy (1995).

Renate was a participant of the symposium in 1996.

Mūsų kolekcijoje