Alvydas Pakarklis

Lietuva

Gimė 1950 metais. 1977 baigė Vilniaus dailės akademiją. Nuo tų pačių metų dalyvauja parodose Italijoje, JAV, Lenkijoje,  Lietuvoje, Olandijoje, Rusijoje ir Suomijoje. Nuo 1990 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Nuo 1991 gyvena JAV.
Vienas Panevėžio keramikos simpoziumo iniciatorių, juose dalyvavo 1990, 1998, 2008 metais.

***

Alvydas Pakarklis

Lithuania

Born in 1950. He graduated from the Vilnius Academy of Arts in 1977,  and  since then has participated in exhibitions in Finland, Italy, Lithuania, the Netherlands, Poland, Russia, and the USA. He has been a member of the Lithuanian Artistsʼ Union since 1990. He has lived in the USA since 1991.
The artist was among those who initially organized the Panevėžys Ceramic symposiums and has been a participant of the Symposiums in 1990, 1998 and 2008.

Mūsų kolekcijoje