Dailės galerijos Keramikos paviljone eksponuojami architektų, dalyvavusių Stasio Eidrigevičiaus menų centro (SEMC) konkurse, darbai. Jų gauta net 19. Visuomenė apžiūrėti architektų darbus galės iki birželio 3 d. Jie paskelbti ir www.semc.lt.

Tarptautinė ekspertų komisija pasiūlymus vertins gegužės 9 dieną. Laimėtoją planuojama paskelbti gegužės pabaigoje. Konkurso prizų fondas – 15 tūkst. eurų.

Vertinimo komisija: Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius, architektas Rimantas Pauža, Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėja Daiva Gasiūnienė, menininkas Stasys Eidrigevičius, architektai Audrius Ambrasas, Lukas Rekevičius, Stanislawas Denko (Lenkija), Johanas de Wachteris (Olandija). Recenzentai – architektas, architektūros kritikas Audrys Karalius, dailėtyrininkė, Nacionalinės dailės galerijos vadovė Lolita Jablonskienė.

SEMC – Savivaldybės sumanytas įkurti šiuolaikiškas, kokybiškas, miesto ir Lietuvos kultūrinius poreikius atitinkantis daugiafunkcis menų centras. Jis turėtų atsirasti dabartinio kino teatro „Garsas“ pastate, šį rekonstravus, sutvarkius ir SEMC veiklai pritaikius viešąsias erdves.