Kataloge pristatoma Panevėžio miesto dailės galerijoje saugoma unikali keramikos kūrinių kolekcija, sukurta Tarptautinių keramikos simpoziumų, vykusių 1996-2006 metais Panevėžyje, metu.

Katalogo sudarytoja Jolanta Lebednykienė, įžangoje pateikiami simpoziumų organizatorės, Panevėžio miesto dailės galerijos direktorės, Tarptautinės keramikos akademijos narės Jolantos Lebednykienės, keramiko, Tarptautinės keramikos akademijos nario Rimo Tado VisGirdos (JAV), dailėtyrininko Virginijaus Kinčinaičio straipsniai. Dailininkė Asta Radvenskienė, fotografas Saulius Saladūnas (skaidrės), panaudotos nuotraukos iš Panevėžio miesto dailės galerijos rinkinių, vertėjai Agnė Narušytė, Aldona Ulevičienė. Pristatytos 91 simpoziumų dalyvio biografijos, leidinys iliustruotas 91 dailininko kūrinių reprodukcijomis bei 18 nuotraukų iš simpoziumų darbo.Tekstai lietuvių ir anglų kalbomis, puslapių sk. 144 + viršelis, matmenys 21×20 cm, spaudai ruošė „Amalkeros leidyba“, spausdino „Titnagas“, išleido Panevėžio miesto dailės galerija. 2007. Leidinio tiražas -1000 vnt.

ISBN 978-9986-742-04-3, UDK 738(474.5)(06) Pa-182