Menininkai kviečiami teikti paraiškas savivaldybės meno stipendijoms gauti

DĖMESIO! Menininkams primename, kad liko vos daugiau nei dvi savaitės pateikti paraiškas konkursui 2019 metų SAVIVALDYBĖS MENO STIPENDIJOMS GAUTI.
Nustatytos formos paraiškos su jose nurodytais priedais priimamos iki vasario 8 dienos.

Remiamos sritys: audiovizualiniai menai, dailė, fotografija, literatūra, muzika, teatras, kiti kūrybiniai darbai.
Stipendijos dydis ir trukmė: vienam projektui – iki 8 mėn. (mokama 500 Eur per mėn.).

Prioritetai:
• jaunieji (iki 35 m.) meno kūrėjai;
• projekto originalumas, inovatyvumas;
• kultūros ir meno kūrėjai, kurių paraiškose nurodyta veikla turi išplėtotas sklaidos galimybes (sudaryti planuojamų koncertų, parodų sąrašai, seminarai ir kita veikla, susijusi su paraiškoje nurodytos veiklos sklaida).

Vertinimo kriterijai:
• meno kūrėjo ankstesnės veiklos rezultatai (jeigu buvo skirta stipendija, analizuojami jos mokėjimo laikotarpio veiklos rezultatai);
• projekto meninė ir kultūrinė vertė;
• projekto aktualumas ir svarba Panevėžio miestui;
• projekto rezultatai ir sklaidos apimtis.

Paraiškas galima atsiųsti paštu (Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys) arba pristatyti į Savivaldybės priimamąjį (4-oji darbo vieta).
Pridedami būtini priedai:
1. gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymas;
2. kūrybinės veiklos rezultatų pristatymas (ne daugiau kaip 5 lapai);
3. išsamus kūrybinio projekto pristatymas;
4. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar asmens tapatybės kortelės) kopija;
5. studijų baigimo dokumentų kopija;
6. priklausymo meno kūrėjų organizacijoms arba meno kūrėjo statuso patvirtinimas. Jei pareiškėjas šio statuso neturi – dviejų meno kūrėjo statusą turinčių asmenų rekomendacijos (išskyrus teikiant literatūrinius kūrybinius projektus);
7. dviejų Lietuvos rašytojų sąjungos narių rekomendacijos (tik teikiant literatūros kūrybinį projektą).

Išsami informacija ir paraiškų formos – www.panevezys.lt – Konkursai. Informacija teikiama tel. 501 215, 501 246, el. paštu kultura@panevezys.lt

2019-01-24T06:11:35+00:00 2019-01-24|
X