XXII Panevėžio tarptautinio keramikos simpoziumo kūrinių paroda

2019 07 26 – 11 05

Menininko profesija paprastai atrodo itin individualistinė. Tačiau keramikų gretose juntamas ypatingas tarpusavio ryšys. Galbūt todėl iki prasidedant simpoziumui atrodę tokie skirtingi, jo metu savo analizuojamomis temomis šios dailės šakos atstovai ima komunikuoti ta pačia kalba. Žinoma, stilistiniai sprendimai išlieka individualūs, tačiau bendras vardiklis čia egzistuoja. XXII

Panevėžio tarptautinio keramikos simpoziumo kūrinius galima skirti į dvi ryškias grupes: augimą ir nuolatinį gyvenimo kismą atspindinčias skulptūras bei aktyvesnę socialinę tematiką gvildenančius objektus.

Pietų Korėjos atstovas Byongchan Seo įprastai kuria tradicinių formų indus. Menininkas ypatingai domisi degimais, atliktais medžiu kūrenamoje krosnyje (wood firing). Paradoksalu, tačiau šiuo tradiciniu, prieš 1500 metų Korėjoje atsiradusiu dirbinių degimo būdu, menininkas susidomėjo ne gimtojoje Pietų Korėjoje, o savo magistro studijų metu Australijoje. Grįžęs po studijų, pats pasistatė gana paprastą Tong-gama tipo krosnį, kurioje ir dega savo kūrinius. Tuo tarpu keramikos simpoziumo metu B. Seo sukūrė jam ne visai būdingus kūrinius. Dalis jų – tai senoviniai totemai. Aukštos, grakščios, į viršų kylančios formos, dekoruotos autoriaus individualia technika sukurtomis faktūromis ir ritualiniais piešiniais. Iš šių totemų formų išplaukia ir kita, raito vyriškio skulptūra. Menininkas vaizduoja ant žirgo balno dar ir kėdę pasidėjusio valdovo figūrą, kuri perteikia besaikio valdžios troškimo idėją. Individui yra būdingas noras kilti kuo aukščiau, nepaisant saugumo ir stabilumo. Keramikas tarsi kviečia iš šalies pažvelgti į neapgalvotų ambicijų beviltiškumą.

Kalbant apie į aukštį besistiebiančias architektūrines formas reikia paminėti indo Siraj Saxena kūrinius. Jo ažūriniai statiniai – tai žmogaus gyvenimo bokštai, kurie niekad nenustoja augti. Indiškais ornamentais dekoruotos statinio sienos simbolizuoja malonius įvykius ir kasdienybės detales. Tuo tarpu greta jų atsirandančios kiaurymės – tai nekontroliuojami ir nuo asmens nepriklausantys įvykiai. Šiomis stilistinėmis priemonėmis menininkas siekia pabrėžti nuolatinį žmogaus asmenybės augimą ir atsiriboti nuo negatyvių minčių bei tokio vyraujančio požiūrio kampo.

Turkas Nizam Orçun Önal savo kūriniuose miksuoja urbanizuotų vietovių statinius su gamtinių uolienų ar net kalnų motyvais. Taip atsiranda tartum kalnų olose apgyvendintų ertmių vaizdiniai. Besisukančios ir į viršų kylančios detalės kuria dinamiškumo įspūdį. Kiti turko kūriniai nestokoja šmaikštumo. 20 a. pabaigos laikmetį savo išvaizda atspindintis autobusas iliustruoja simpoziumo dalyvių kasdienybės akimirkas. 6-uoju numeriu pažymėta transporto priemone keramikai kasdien keliauja į kūrybines studijas jau eilę metų. Toks kūrinys – tarsi menininko bandymas įprasminti rutininius ritualus.

Vitališkumas būdingas daugeliui šio simpoziumo dalyvių kūrinių. Ukrainietė Zina Blyzniuk nulipdė stilizuotų formų augalus. Menininkės teigimu, jos kuriamas skulptūras ir jų motyvus tiesiogiai veikia pačios autorės išgyvenamos emocijos bei nuotaikos. Neribotos galimybės kurti, įgyvendinti subrandintas idėjas, realizuoti didelio mastelio ambicijas turbūt ir paskatino nulipdyti gausiai dekoruotas, besiskleidžiančias, aukštas gėlių figūras. Ritmiški apimtiniai ornamentai neleidžia skulptūrai tapti pernelyg dekoratyvia ir tvarkingai užbaigia kompoziciją.

Vienintelės Lietuvai atstovaujančios menininkės Rasos Justaitės-Gecevičienės kankorėžiai simpoziumo kūrinių kontekste reiškiasi kaip brandos simboliai. Jeigu kitų dalyvių skulptūros simbolizavo augimą ir naujas patirtis, tai R. Justaitė-Gecevičienė tarsi perteikia jau sukauptas žinias. Dešimtis kartų padidintas realaus kankorėžio mastelis dar labiau išryškina patirties ir svarbumo įspūdį. Ir nors kūrinys kartu gali būti ir tiesiog dekoratyvi keramikės hobio kolekcionuoti šias spygliuočių sėklų talpyklas išraiška, jo dydis savaime kuria papildomas prasmes. Ši skulptūra organiškai įsilieja į bendrą menininkės keraminių objektų pagrindinį motyvą – augalų interpretacijas, kurios, autorės teigimu, išreiškia amžinai besikeičiantį gamtos ratą, nepakartojamą savo individualumu ir netikėtumu.

Nuo gamtinių formų po truputį pereiti prie socialinės tematikos padeda brazilės Rosanos Tagliari Bortolin darbai. Jos lipdymo technika, kaip ir pati kūrinių forma, perimta iš gamtinio pasaulio. Autorė kuria savo darbus tarsi krekždė lipdytų savo lizdą: po mažą šlapo molio gabalėlį tepa vieną ant kito, kol išgauna reikiamą faktūrą ir formą. R. T. Bortolin, remdamasi savo pačios performatyviomis patirtimis, keramikoje moters kūną interpretuoja kaip lizdą (tai irgi siejasi su pirmapradžio indo idėja). Menininkė kuria tarsi saugų prieglobstį, kuriame nėra priešiško požiūrio į moters gyvenimo būdą ir veiksmus, kuriame ji gali ne vien tik atlikti visuomenės jai tam tikrais atvejais primestą pareigą rūpintis šeimos gerove, bet ir kurti, tobulinti ir realizuoti save.

Kita simpoziumo dalyvė, aktyviai plėtojanti moteriškumo tematiką, – indė Srinia Chowdhury. Jos kuriamos primityvių žaislų pavidalo skulptūros, dekoruotos sgrafito technika atliktais personalizuotais piešiniais, pasakoja apie moters padėtį visuomenėje. Buliaus arba arklio formos žaislai yra belyčiai. Jie tarytum nuoroda į nekaltą ir tyrą vaikystę, kurioje dar nėra pasiskirstymo tarp vyriškų ir moteriškų veiklų ar pareigų. Simpoziumo metu sukurti menininkės darbai taip pat siekia perteikti skirtingų kultūrų – tradicinės ir šuolaikinės, kuri yra sparčiai besikeičianti, darnią samplaiką.

Itin galingas energijos užtaisas, materializavęsis į įspūdingus keramikos kūrinius, buvo juntamas viso simpoziumo metu. Galbūt todėl septynių menininkų sukurti darbai savyje talpina tiek vitališkumo ir skirtingų patirčių. Juose galima įžvelgti ir bendražmogiškų jausenų, ir kiekvieno kūrėjo individualių išgyvenimų užuominų. Apjungtos kartu jos perteikia nepaprastą viso XXII Panevėžio tarptautinio keramikos simpoziumo atmosferą bei aurą.

AURELIJA SEILIENĖ,

Simpoziumo vadovė, menotyrininkė

2019-11-04T11:41:15+00:00
X