2022 01 20 – 04 23

Keturių autorių – Dianos Rudokienės, Girmanto Rudoko, Jolantos Rudokienės, Tomo Rudoko – grupinės parodos pavadinime atsispindi juos visus siejanti grandis. Keturi menininkai, keturi dailės pedagogai, keturi Rudokai, kuriantys  skirtingomis technikomis ir ieškantys autonomiškos vizualinės kalbos. Galima numanyti, kad dailininkus siejantys giminystės saitai padeda tęsti meninį kelią, kuria saugią erdvę individualiems ieškojimams ir kūrybiniams bendradarbiavimams.

Diana Rudokienė. Tapytoja, Lietuvos dailininkų sąjungos (LDS) narė nuo 2001 metų.

Alternatyvą ,,arba-arba” danų filosofas S. Kierkegaard  apmąstė ir aprašė kaip universalią žmogaus laisvės situaciją ir sykiu laisvės būseną. Pasak jo, laisvę žmogus patiria pasirinkimo (,,arba-arba”) situacijoje, kada prieš jo akis veriasi nevaržomo apsisprendimo galimybė, savęs projektavimo perspektyva, o taip pat ir laisvo rinkimosi alternatyvos. ,,Arba-arba” kone tobulai nusako žmogui prigimties sąlygotą dvilypumą, buvimo pasaulyje nuolatinį prieštaringumą. Laisvas žmogus privalo sąmoningai suvokti savo ir pasaulio laikinumą. Nenukrypti nuo to, ko siekia, ir gyventi, suvokiant atsakomybę už savo veiksmus, visa savo esybe gyventi dabartimi ir daryti geriausia, ką gali tą akimirką. Man tai – kūryba – laisvė – tapatumas, visa, kas yra neatsiejama nuo žmogaus vidinio poreikio išlikti pačiu savimi, tai įsitikinimai, kuriais mes apibūdiname savo asmenybę, pabrėžiame, kuo mes skiriamės nuo kitų ir kuo esame unikalūs. Kūryboje svarbu tik tai, kaip mes ją atpažinsime ir interpretuosime. Raktas į kūrybingumą – tai noras kažką bandyti, rizikuoti ir pažiūrėti, kas bus. Menas iš esmės yra dvasinės energijos forma, tai jausmo įkūnijimas ar minties įdaiktinimas.

Girmantas Rudokas. Tapytojas, akvarelininkas, LDS narys nuo 1995 metų.

Savo kūriniais siekiu perteikti man rūpimas laikmečio tendencijas, vystymosi pokyčius. Aš neprimetu žiūrovui savo mąstymo bei meninės raiškos subjektyvumo, o tiesiog skatinu demonstruojamais kūriniais atkreipti dėmesį į laikmetyje vyraujančias problemas ir būtinumą atsakingai priimti kai kada ir nuo mūsų pačių priklausančius sprendimus.

Jolanta Rudokienė. Grafikė, LDS narė nuo 2001 metų.

Mano kūrybinės raiškos būdas yra piešinys. Šis būdas man yra priimtiniausias, nes atspindi visą mane. Kažkas tarp eskizo, brėžinio ar projekto. Mėgstu detalumą ir per tas visai paprastas detales, pasitelkdama perkėlimą, pasakoju savo nuotaikas, būsenas, abejones, baimes… visa, kas veikia mane iš išorės ar vidaus. Žiūrovas gali pamatyti ką nori – tiesiogiai tik paprastą daiktą ar gilesnį simbolį, kuris sukelia asociacijas.

Tomas Rudokas. Tapytojas, LDS narys nuo 1999 metų, LDS Panevėžio skyriaus pirmininkas.

Gal būsiu šiek tiek banalus, tačiau turiu prisipažinti, kad didžioji šių tapybos darbų dalis buvo sukurta tuo metu, kai mūsų visuomenė beveik pusmetį buvo įsprausta į pavasarinio karantino gniaužtus. Gyvenimo tempas sulėtėjo, atsisijojo daug antraeilių, seniau atrodžiusių svarbių  poreikių, atsirado gerokai daugiau laisvo laiko kūrybai, savianalizei. Pasikeitė man įprastas gyvenimo ritmas, atsirado proga pasidaryti tam tikrą kūrybinių idėjų išsigryninimą, savotišką reviziją.

Konkretumas abstraktume – taip galėčiau pasakyti apie šį mano kūrybos etapą. Nutapytuose paveiksluose išlikau  tvarkingas ir disciplinuotas. Visiems gerai atpažįstamos geometrinės formos ,,susidėliojo‘‘ į tam tikras spalvines kompozicijas, kuriose abstrakčios formos sukuria tam tikrą asociatyvų vaizdą.

Drobėse, bent jau taip man atrodo, vyksta konkretaus ir abstraktaus sandūra. Abstrakčios formos dėliojasi į asociatyvius vaizdus, kurie kaip ir laukia atpažinimo. Kai kur savo tapyboje neprivalomai  priartėju prie optinio meno principų. Šešėlių, lūžtančių plokštumų pagalba vienas formas priartinu prie žiūrovo, kitas iš dalies slepiu, tuo sukurdamas tam tikrą vizualų judėjimo po nesibaigiančias ir kintančias figūras  jausmą. Tai lyg kelionė po nepažįstamą  miestą, kai pasukus už namo kampo atsiremi į naują sieną, patenki į tunelį, kuris tave veda į dar neatrastą naują, kintančią  erdvę.