Nuo rugpjūčio 4 dienos Fotografijos galerija laikinai uždaroma remontui. Bus tvarkomos vidinės galerijos sienos, naikinamas pelėsis.

Nuo rugsėjo 5 d.  Fotografijos galerijoje ir Dailės galerijoje atsidarys paroda „Aukštaitijos dailė 2020. Asmenybių kartoteka“.