Galerijos lankymo sąlygos

Rūpindamasi lankytojų ir darbuotojų saugumu, karantino metu galerija prašo laikyti šių reikalavimų. Į Dailės galeriją ir Keramikos paviljoną vienu metu įleidžiama ne daugiau nei 17 lankytojų, ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis, išskyrus vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius, į Fotografijos galeriją –  2 asmenys ar šeima (ne daugiau 3 asmenų). Kai parodos … Tęskite Galerijos lankymo sąlygos skaitymą