Liepos 26 d. 17 val. Panevėžio miesto dailės galerijos skyriuje – Fotografijos galerijoje atidaroma Remigijaus Venckaus fotografijų ir kompiuterinės grafikos paroda „Miesto architektūros tiesės ir kreivės“. Atidarymo metu parodos autorius skaitys paskaitą apie kūrybines industrijas.

„Retai susimąstome apie tai, kiek ir kokie vaizdai mus supa kasdienybėje. Savęs neklausiame, koks neišsenkantis vaizdų arsenalas mus pradeda atakuoti keičiant savąją ir net rutiniškai nuobodžią aplinką. Ne tik fiksuojame, kaupiame ir dalinamės tikrovės atvaizdais, bet taip pat juos prarandame, užmirštame, nebeprisimename. Visa tai nutinka dėl atvaizdų pertekliaus. Vizualinės aplinkos tarša mūsų dėmesį atitraukia nuo unikalios, mažiau fotogeniškos, bet reikšmingos pasaulio kaitos. Ieškome kažko, kas būtų tikroviškiau už tikrovę, unikalu ir perteiktų visą gyvenamąją realybę, kartu su garsu, liečiamais paviršiais ir net kvapais.

Apie tai, apie ką nesusimąstome, dažniausiai svarsto menininkai ir filosofai. Tikriausiai vedinas panašios pasaulio pažinimo strategijos, atsigręždamas ir bent fragmentiškai apžvelgdamas savo kūrybinį kelią pastebėjau, kad mane visada domino tai, ką nuotraukose užfiksuodavau anksčiau, apie ką nesvarstęs užmiršdavau ir net neperžiūrėdavau; domina tai, apie ką nesusimąstome… Anksčiau sukurti atvaizdai atrodė neįdomūs, nuobodūs ir tik užimantys vietą. Šiandien į juos žvelgiu kitaip, pastebiu tai, ko ankstesnis mano žvilgsnis visiškai negalėjo užčiuopti“ ,– sako parodos autorius.

Peržiūrėdamas savo nuotraukų archyvą, komplektuodamas jas pagal panašumą, vietovę, techninį sprendimą ir nuotaiką, R. Venckus pradėjo formuoti savitus, archyvą ir jo dekonstrukciją primenančius rinkinius.  2019-ais metais menininkas pradėjo kurti ciklą „Architektūros tiesės ir kreivės“. Prioritetu tapo fotografijos, kuriose užfiksuoti nereprezentatyvūs, nepuošnūs ir neatpažįstami architektūriniai miestų bei miestelių kraštovaizdžiai bei jų fragmentai.

„Šis mano naujas kūrinių ciklas vienija fotografiją ir kompiuterinę grafiką. Apžvelgiant visą kūrinių kolekciją kyla dviprasmė asociacija. Viena vertus, susidaro fotografijos nepakankamumo įspūdis. Antra vertus, kompiuterinės grafikos elementai gerokai praplečia fotografijos, kaip vaizdais pasakojančios medijos, galimybes. Remdamasis vaizdo komponavimo metodais, labiau taikomais grafinio dizaino lauke, plėtoju modulinio tinklelio komponavimo metodą ir jį dekonstruoju. Nors aš tokiu būdu fotografiją priartinu prie grafinio dizaino, o grafinį dizainą link fotografijos, tačiau nesiekiu sukurti vientisai ramaus vizualinio pasakojimo. Man kur kas įdomesnis  minties ir asociacijų bangavimas“, – sako menininkas.

 

Apie autorių

Prof. dr. Remigijus Venckus yra medijų meno ir kultūros tyrinėtojas, medijų menininkas. 2014 metais Vilniaus dailės akademijoje ir Lietuvos kultūros tyrimų institute apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją. Šiuo metu R. Venckus yra Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesorius. Yra 20-ies mokslo straipsnių, 5-ių mokslo pranešimų, skaitytų tarptautinėse ir 20-ies – respublikinėse mokslo konferencijose, autorius.

R.Venckus kuria fotografijos meną temomis – atmintis, laikas ir individuali patirtis bei vyriško kūno ir seksualumo interpretacijos. Surengė daugiau nei pusšimtį autorinių parodų Lietuvoje ir 10 užsienyje. Lietuvoje R. Venckus yra žinomas kaip medijų kultūros ir meno kritikas, recenzuojantis šiuolaikinio meno parodas ir rašantis apie tapybą, fotografiją ir medijas. Jo recenzijose pristatomos parodos, vykstančios ne tik Lietuvoje, bet ir Danijoje, Lenkijoje, Latvijoje, JAV ir kitose šalyse. Taip pat jis yra 420 kritinių straipsnių apie meną ir kultūrą autorius.