Leidinyje pristatomi 20-ties stiklo menininkų – 2020 metais vykusio 4-ojo simpoziumo dalyvių – kūriniai. Taip pat spausdinamos keturių simpoziume dalyvavusių fotografų nuotraukos, kuriose užfiksuotos „GlassJazz 2020“ akimirkos.

Įžanginiame katalogo straipsnyje „Apie žmones, stiklą ir džiazą“ Panevėžio miesto dailės galerijos direktorius, projekto vadovas Egidijus Žukauskas trumpai apžvelgia simpoziumo istoriją ir jo reikšmę miesto kultūriniame gyvenime.

Leidinyje taip pat spausdinamas dr. Indrės Stulgaitės-Kriukienės straipsnis „Tarptautinis meninio stiklo simpoziumas „GlassJazz“ improvizuoja džiazo ritmu“, kuriame autorė gilinasi į meninio stiklo raidą pasaulyje, studijinio  stiklo  judėjimo Lietuvoje aspektus, meninio stiklo vietą šiuolaikinio meno kontekste. Straipsnyje atkreipiamas dėmesys į Panevėžyje vykstančio „GlassJazz“ unikalumą, tarpsritiškumą ir šio simpoziumo, kaip tarptautinių kūrybinių dirbtuvių, svarbą.

Katalogo sudarytoja – dr. Indrė Stulgaitė-Kriukienė.  Dailininkas – Evaldas Ivanauskas. Leidinys lietuvių ir anglų kalbomis. Nuotraukų autoriai: Indrė Stulgaitė-Kriukienė, Baiba Dzenite, Agnese Gedule, Aleksandras Sidorenko.

Išleido Panevėžio miesto dailės galerija. Spaudai ruošė „Amalkera“, spausdino „Indigo print“. Tiražas 500 egz., Panevėžys, 2020. Katalogo bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos duomenų banke (NBDB) ISSN 2669-2368.