Gruodžio 20 d. 15 val. Keramikos paviljone (Respublikos g. 3, Panevėžys) vyks dviejų šiais metais išleistų urbanistikos mokslo knygų pristatymas.

Prof. dr. Algio Vyšniūno „Architektūrinės ir urbanistinės idėjos Šiauliuose“ knygoje analizuojamos svarbiausios architektūrinės ir urbanistinės idėjos, kurios turėjo įtakos miesto urbanistinei plėtrai.

„Ši knyga – tai knyga apie idėjas, prasiveržusias pro užmarštį, nekompetencijos barjerus, kolegų skepticizmą ir apsileidimą. Knyga nėra Šiaulių architektų kūrybinių darbų katalogas, taip pat nėra LAS Šiaulių skyriaus veiklos ataskaita. Tai grupės žmonių idėja, kurie jautė poreikį užfiksuoti kai kuriuos svarbius dalykus, vykusius prieš kelis dešimtmečius. Svarbu papasakoti apie aukšto meninio lygio architektūrinius projektus ir sistemines idėjas, kurios dėl vienokių ar kitokių priežasčių nebuvo realizuotos. Dažnai statistinių duomenų ir faktų kiekyje ištirpsta idėjos, vizijos, koncepcijos. Taip ir lieka neaišku – kas kūrė pagrindinę miesto idėją, kas nusprendė, kad miestas vystysis būtent taip, o ne kitaip“, – teigia prof. A. Vyšniūnas.

Prof. dr. Zigmo Jono Daunoros monografija „Valstybė – metropolinis rajonas – sostinė: koordinuotos urbanistinės plėtros posovietinėje Lietuvoje klausimai“ – tai solidi mokslinė studija apie paradoksalią šių disciplinų padėtį demokratinėje Lietuvoje.

„Kryptingas miestų ir rajonų formavimas neatsiejamas nuo urbanistiniams procesams koordinuoti skiriamo dėmesio ir adekvačios normatyvinių urbanistinio projektavimo bei planavimo nuostatų sistemos. Koordinuoti skirtingo lygmens sprendinius leidžia sistemų teorijos struktūrinės analizės metodai, miestą ir rajoną suprantant kaip sudėtingai funkcionuojančių visuomeninių procesų kuriamas struktūras“, – teigia prof. dr. Z. J. Daunora.

Kviečiame į susitikimą su knygų autoriais!

Įėjimas laisvas.