Dalia Gentvainytė-Arčikauskienė

Lietuva

Gimė 1959 metais. 1984 baigė Vilniaus dailės akademiją. Nuo tų pačių metų dalyvauja parodose ir simpoziumuose Airijoje, Austrijoje, Estijoje, Danijoje, Italijoje, Lietuvoje, Rusijoje, Suomijoje. Nuo 2000 Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Dirba Lietuvos vaikų ir jaunimo centre bei Vilniaus vaikų ir  jaunimo dailės mokykloje.
Panevėžio simpoziume dalyvavo 2001 metais.

***

Dalia Gentvainytė-Arčikauskienė

Lithuania

Born in 1959. She graduated from the Vilnius Academy of Arts in 1984, and since then has participated in exhibitions and symposiums in Austria, Estonia, Denmark, Finland, Ireland, Italy, Lithuania and Russia. She has been a member of the Lithuanian Artistsʼ Union since 2000. She teaches at the Lithuanian Children and Youth Center and at the Vilnius Children and Youth Art School.
Participated  in the Symposium in 2001.

Mūsų kolekcijoje