Panevėžio dailininkų jubiliejinės 25-osios parodos, skirtos Panevėžio 490 metų jubiliejui, vykusios Panevėžio miesto dailės galerijoje 1993 09 15 – 10 03, katalogas. Jame pristatoma 44 Panevėžio profesionalių dailininkų kūryba: tapyba, skulptūra, keramika, tekstilė, meninis stiklas, grafika.

Redaktorė Gražina Marčiukaitytė, įžanginio straipsnio autorius tapytojas Kazys Naruševičius, dailininkai Jūratė Ridikienė, Rimantas Ridikas, vertėjas Ričardas Pagirys. Pristatytos 44 dailininkų biografijos, leidinys iliustruotas dailininkų kūrinių reprodukcijomis bei fotoportretais. Tekstai lietuvių ir anglų kalbomis, puslapių sk. 48, matmenys 29×21 cm, spausdino AB „Panevėžio spaustuvė“. 1993