LT | ENG

 Mokamos paslaugos

 

PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2016 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-436

PANEVĖŽIO MIESTO DAILĖS GALERIJOS (KODAS 302477544)

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

 

Eil.

Nr.

Paslaugų pavadinimas

Mato vnt.

Tarifas

(Eur)

1

2

3

4

  1.  BILIETŲ KAINOS
   

1.1.

Parodų lankymas Dailės galerijoje:

   
 

suaugusiesiems

1 asm.

2,00

vaikams (nuo 5 m.), mokiniams, studentams, pensininkams, kariams

1 asm.

1,00

1.2.

Parodų lankymas Fotografijos galerijoje:

   
 

suaugusiesiems

1 asm.

1,00

vaikams (nuo 5 m.), mokiniams, studentams, pensininkams, kariams

1 asm.

0,50

1.3.

Parodų lankymas Dailės galerijoje ir Fotografijos galerijoje (bendras bilietas, galiojantis tą pačią dieną į abi galerijas):

   

suaugusiesiems

1 asm.

2,50

vaikams (nuo 5 m.), mokiniams, studentams, pensininkams, kariams

1 asm.

1,25

1.4.

Dailės galerijoje:

Asmenims, turintiems tarptautinį mokinio pažymėjimą (ISIC mokinio).

Asmenims, turintiems tarptautinį studento pažymėjimą (ISIC studento)

1 asm.

0,50

1.5.

Fotografijos galerijoje:

Asmenims, turintiems tarptautinį mokinio pažymėjimą (ISIC mokinio).

Asmenims, turintiems tarptautinį studento pažymėjimą (ISIC studento)

1 asm.

0,25

1.6.

Dailės galerijos organizuojami renginiai (koncertai, šventės, paskaitos ir kt.):

   

 

            Suaugusiesiems (kaina apskaičiuojama pagal formulę1)

   

 

            vaikams (nuo 5 m.), mokiniams, studentams, pensininkams, kariams (50 proc. kainos, apskaičiuotos pagal formulę1)

   
  1.  EDUKACINIŲ PROGRAMŲ KAINOS
   

2.1.

2.2.

Edukacinė ekskursija su gidu po Dailės galeriją (lietuvių arba užsienio kalba):

 

8,00

Edukacinė ekskursija su gidu po Fotografijos galeriją (lietuvių arba užsienio kalba):

 

6,00

2.3.

Edukacinė kūrybinė programa Dailės galerijoje:

   

Suaugusiesiems:

Programos, vedamos galerijos edukatorių (kaina apskaičiuojama pagal formulę2)

Programos, vedamos kviestinių edukatorių (kaina apskaičiuojama pagal formulę3)

 

 

Vaikams, mokiniams:

Programos, vedamos galerijos edukatorių (kaina apskaičiuojama pagal formulę2)

 

Programos,vedamos kviestinių edukatorių (kaina apskaičiuojama pagal formulę3)

 

 
  1.  NUOLAIDOS IR AKCIJOS:

3.1.

Parodų lankymas:

Grupėms taikomos nuolaidos

10–14 asm.

 

15–20 asm.

 

21–25 asm.

 

26–30 asm.

 

1 asmuo įeina    nemokamai

2 asmenys įeina  nemokamai

3 asmenys įeina  nemokamai

4 asmenys įeina  nemokamai

3.2.

Dailės mokyklų mokiniams, studentams

 

Nemokamai

3.3.

vaikams iki 5 m.

neįgaliesiems;

žurnalistams;
kūrybinių sąjungų nariams;

muziejų, galerijų darbuotojams

 

Nemokamai

3.4.

Turizmo firmų, gidų gildijos nariams, lydintiems grupes

 

Nemokamai

3.5.

Parodos atidarymas

 

Nemokamai

3.6.

Parodos lankymas galerijos renginio dalyviui

 

Nemokamai

3.7.33363

Nuomojant patalpas ilgiau nei 1 val. taikoma  nuolaida333333

3333

25 proc.3525

4. SPECIALIŲ PROGRAMŲ KAINOS

 

 

4.1.

Parodos lankymas

„Šeimos“ programa Dailės galerijoje

2 suaugę asm. su vaikais

4,00

4.2.

Parodos lankymas

„Šeimos“ programa Fotografijos galerijoje

2 suaugę asm. su vaikais

 

2,00

5. PROGINĖS AKCIJOS (esant progoms galerijos vadovo sprendimu)

 

 

5.1.

Akcija „Aplankyk parodą kartu su seneliais“ (pensininkais)

 

Anūkams nemokamai

5.2.

Akcija „Trečias – už dyką“

 

3 asm. už 2 bilietų kainą

5.3.

Akcija „Antras – už dyką“

 

2 asm.  už 1 bilieto kainą

5.4.

Akcija „Paroda – už pusę kainos“ (į ketvirtį vieną kartą, ne daugiau kaip 10 dienų iš eilės)

              suaugusiajam

              vaikams, mokiniams, studentams,      pensininkams, kariams

(neįskaitomos mokyklos, pagal sutartį jau turinčios 50 proc. nuolaidą)

 

      50 proc.

 

 

50 proc.

6. KITOS PASLAUGOS

   

6.1.

Meno kūrinių realizavimas

1 vnt.

20 proc. kūrinio vertės

6.2.

Prekyba Dailės galerijos leidiniais

1 vnt.

20 proc. nuo leidinio savikainos

6.3.

Prekyba kitais leidiniais

1 vnt.

20 proc. leidinio vertės

6.4.

Renginio organizavimo paslauga pagal atskirą sąmatą

(kaina apskaičiuojama pagal formulę1)

1 reng.

 

7. PATALPŲ NUOMA

   

7.1.

be įrangos

1 val.

29,00

7.2.

su papildoma įranga (multimedija)

1 val.

58,00

7.3.

atvykstantiems  meno kolektyvų renginiams pagal bendradarbiavimo sutartį

1vnt.

50 proc. nuo

parduotų bilietų vertės

FORMULĖS:

 

1Renginio organizavimo kaina apskaičiuojama pagal formulę:

P=E+PI

P – renginio kaina, Eur

E – atlikėjo, lektoriaus ar renginio vedėjo paslaugų kaina, Eur

PI – papildomi, išskirtinai šiai programai ar renginiui reikalingi kaštai, Eur

 

2Edukacinių kūrybinių  programų, kurias veda Dailės galerijos edukatoriai, kaina apskaičiuojama pagal formulę:

K =    m +p+b

               d

K – edukacinės programos kaina vienam dalyviui, Eur

m – medžiagos ir priemonės, Eur

p – papildomi, išskirtinai šiai edukacinei programai reikalingi kaštai, Eur

b – 50 proc. parodos lankymo bilieto kainos, Eur

d – dalyvių skaičius

 

3Edukacinių kūrybinių programų, kurias veda kviestinis menininkas ar edukatorius, kaina apskaičiuojama pagal formulę:

K =   (e x l) + m +p+b

                        d

K – Edukacinės programos kaina vienam dalyviui, Eur

e – kviestinio menininko / edukatoriaus, dalyvaujančio ar vedančio edukacinę programą, paslaugų kaina, Eur

l – edukacinės programos valandų skaičius

m – medžiagos ir priemonės, Eur

p – papildomi, išskirtinai šiai edukacinei programai reikalingi kaštai, Eur

b – 50 proc. parodos lankymo bilieto kainos, Eur

d – dalyvių skaičius