Darbo užmokestis, konkursai 2018-04-16T09:20:11+00:00

2018 m. vasario 1 d. Dailės galerijos darbuotojų darbo užmokesčio lentelė

 

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Darbo užmokestis, Eur (nuo – iki)
Administracija 3 615 – 967
Specialistai, priskiriami kultūros ir meno darbuotojams 8 433 – 694
Aptaurnaujantis personalas 3,75 400 – 421

 

***

Panevėžio miesto dailės galerijai reikalingas vyriausiasis buhalteris

Panevėžio miesto dailės galerija skelbia konkursą vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti (1 pareigybė, 40 val. per savaitę).

Specialieji reikalavimai: atitikimas A2 pareigybės lygiui. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį buhalterinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį buhalterinį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu (LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017-04-12 įsakymas Nr. A1-177). Išmanyti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymus ir poįstatyminius aktus, darbo santykius reglamentuojančius įstatymus ir poįstatyminius aktus, turto, nuosavybės, ūkio procesų ir veiklos rezultatų bendruosius apskaitos principus, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, biudžeto sandaros, mokesčių administravimo įstatymus ir poįstatyminius aktus, viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės sandarą (VSAFAS) ir kt. teisės aktus. Mokėti dirbti kompiuterių programomis MS Word, MS Excel, naudotis interneto naršykle, darbas buhalterinės apskaitos programa „STEKAS“. Patikimumas, kruopštumas, atsakingumas, savarankiškumas, teigiamas požiūris į darbą, gebėjimas dirbti komandoje. Savo pareigas vykdyti savarankiškai pagal suteiktus įgaliojimus ir visiškai atsakyti už savo veiksmų padarinius. Darbo patirtis biudžetinėje įstaigoje – kultūros įstaigoje būtų privalumas.

Pagrindinės funkcijos:

organizuoja ir tvarko įstaigos buhalterinę apskaitą; teikia reikiamą buhalterinės apskaitos informaciją Savivaldybei, auditoriams, mokesčių administratoriams. Analizuoja periodines ataskaitas (išlaidų sąmatų vykdymo, kreditorinio – debitorinio įsiskolinimo, turto ir kitas); sudaro biudžeto vykdymo periodines suvestines, ataskaitas, rengia aiškinamuosius raštus ir teikia savivaldybės atsakingiems skyriams; vykdo finansines operacijas, susijusias su finansavimu iš biudžeto, neviršijant patvirtintų asignavimų; tvarko banko dokumentus, bankinius pavedimus, tinkamai juos įformina, registruoja. Vykdo išankstinę ir paskesniąją finansų kontrolę pagal nustatytą kompetenciją bei atlieka kitus darbus, nurodytus vyriausiojo buhalterio pareiginiuose nuostatuose.

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

1.Prašymą dalyvauti konkurse.

  1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
  2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
  3. Gyvenimo aprašymą.
  4. Užpildytą pretendento anketą (jos pavyzdys patvirtintas 2017-06-21 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 496).
  5. Galima pateikti rekomendaciją iš ankstesnio darbdavio.

 

Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku ar elektroniniu paštu. Originalius dokumentus pretendentai privalo pateikti atvykę į pokalbį.

 

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Dokumentai priimami iki balandžio 27 d. adresu Respublikos g. 3, LT-35199 Panevėžys, galima siųsti registruotu laišku; el. p. infogalerija@arspanevezys.lt

Pretendentai atitinkantys konkurso reikalavimus bus informuoti elektroniniu paštu. Pokalbis su pretendentais planuojamas gegužės 4 d.

Direktorius Egidijus Žukauskas

X