Darbo užmokestis 2017-09-05T14:54:50+00:00

Panevėžio miesto dailės galerijos darbuotojų darbo užmokestis

 

                                                             Administracija

 

Pareigybės pavadinimas

Etatų sk.

Priskaičiuotas
vidutinis mėnesio atlyginimas (EUR)

Direktorius 1 862,65
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriems reikalams 1 605,28
Vyriausiasis buhalteris 1 644,33

Kūrybiniai darbuotojai, meninis personalas

Pareigybės pavadinimas

Etatų sk.

Priskaičiuotas

vidutinis mėnesio atlyginimas (EUR)

Parodų koordinatorius – fondų saugotojas 1 682,67
Dailės galerijos skyriaus Fotografijos

galerijos vedėjas

1 682,67
Dailės galerijos skyriaus Keramikos

paviljono vedėjas

1 682,67
Rinkodaros specialistas 1 682,67
Specialistas edukacijai 1 613,44
Ekspozicijos dailininkas 0,25 170,67
Kultūrinės veiklos vadybininkas 1 613,44
Kultūrinės veiklos vadybininkas 1 426,00
Ekskursijų vadovas 0,50 259,33

 

Aptarnaujantis personalas, techninis personalas

Pareigybės pavadinimas

Etatų sk.

Priskaičiuotas
vidutinis mėnesio atlyginimas

(EUR)

Kasininkas 1 380,00
Pagalbinis darbininkas 1 380,00
Valytojas 1,50 570,00
Kiemsargis 1 380,00
X